poniedziałek, 25 czerwca 2018

GetBack S.A.

Seria: P
ISIN: PLGTBCK00081
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniach płatności odsetek kolejnych okresów odsetkowych. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent dokona skupu akcji własnych,
 • stosunek długu netto, rozumianego jako suma zadłużenia finansowego grupy kapitałowej emitenta obejmującego zobowiązania z tytułu obligacji lub innych papierów dłużnych o charakterze podobnym do obligacji, zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów bankowych i leasingu pomniejszona o kwotę środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych w posiadaniu emitenta, do skonsolidowanych kapitałów własnych emitenta w dniach 31 grudnia 2015 roku i 30 czerwca 2016 roku oraz w okresie od 31 grudnia 2016 roku do dnia wykupu będzie wyższa niż 3,0x.

Emitent: GetBack S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
CCC(d)
negatywna
S&P
D
negatywna
Fitch Ratings
RD
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GBK1119
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 11 299 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.07%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 0.00%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-11-27
 • 2016-02-27
 • 2016-05-27
 • 2016-08-27
 • 2016-11-27
 • 2017-02-27
 • 2017-05-27
 • 2017-08-27
 • 2017-11-27
 • 2018-02-27
 • 2018-05-27
 • 2018-08-27
 • 2018-11-27
 • 2019-02-27
 • 2019-05-27
 • 2019-08-27

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-02-19
 • 2016-05-18
 • 2016-08-19
 • 2016-11-18
 • 2017-02-17
 • 2017-05-19
 • 2017-08-18
 • 2017-11-17
 • 2018-02-19
 • 2018-05-18
 • 2018-08-17
 • 2018-11-19
 • 2019-02-19
 • 2019-05-17
 • 2019-08-19
 • 2019-11-19

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-02-27
 • 2016-05-27
 • 2016-08-27
 • 2016-11-27
 • 2017-02-27
 • 2017-05-27
 • 2017-08-27
 • 2017-11-27
 • 2018-02-27
 • 2018-05-27
 • 2018-08-27
 • 2018-11-27
 • 2019-02-27
 • 2019-05-27
 • 2019-08-27
 • 2019-11-27

Dzień wykupu

 • 2019-11-27

Emisje