wtorek, 21 maja 2019

GetBack S.A.

Seria: GS
ISIN: PLGTBCK00198
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE NIEWYKUPIONE W TERMINIE.


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniach płatności odsetek za:

 • IV i V okres odsetkowy, w takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji,
 • VI i VII okres odsetkowy, w takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji,
 • VIII okres odsetkowy, bez premii dla obligatariuszy.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym przekroczy 3,0x,
 • emitent dokona skupu akcji własnych lub wypłaci dywidendę w wysokości przekraczającej 50 proc. skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok obrotowy.

Emitent: GetBack S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

S&P
D
negatywna
Fitch Ratings
RD
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GBK1218
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 10 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: stałe 6%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-12-14
 • 2017-03-14
 • 2017-06-14
 • 2017-09-14
 • 2017-12-14
 • 2018-03-14
 • 2018-06-14
 • 2018-09-14

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-03-06
 • 2017-06-06
 • 2017-09-06
 • 2017-12-06
 • 2018-03-06
 • 2018-06-06
 • 2018-09-06
 • 2018-12-06

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-03-14
 • 2017-06-14
 • 2017-09-14
 • 2017-12-14
 • 2018-03-14
 • 2018-06-14
 • 2018-09-14
 • 2018-12-14

Dzień wykupu

 • 2018-12-14

Emisje