niedziela, 28 lutego 2021

GEO, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.

Seria: L
ISIN: PLGEOMD00023
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE PRZED TERMINEM.


Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka umowna o najwyższym pierwszeństwie do sumy 30 mln zł.

Emitent zobowiązany jest do przeprowadzenia częściowej amortyzacji obligacji przed dniem ich wykupu wg harmonogramu:

 • 25 proc. w dniu płatności odsetek za VIII okres odsetkowy, tj. 5 kwietnia 2020,
 • 33 proc. w dniu płatności odsetek za X okres odsetkowy, tj. 5 października 2020.

Emitent począwszy od dnia płatności odsetek za IV okres odsetkowy, uprawniony jest do przeprowadzenia przedterminowego wykupu części lub całości obligacji bez dodatkowej zgody obligatariuszy. W takim przypadku emitent zobowiązany będzie do zapłaty premii w wysokości:

 • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji w IV okresie odsetkowym,
 • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji w V okresie odsetkowym,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji w VI okresie odsetkowym,
 • 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji w VII okresie odsetkowym.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia ogółem grupy emitenta przekroczy 0,5x,
 • emitent wypłaci dywidendę
 • przychody grupy emitenta z budowlanej działalności deweloperskiej, w segmencie mieszkaniowym, wyniosą mniej niż 50 proc. całkowitych przychodów grupy emitenta, na podstawie ostatniego zbadanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Emitent: GEO, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GEO0421
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 11 740 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-04-05
 • 2018-07-05
 • 2018-10-05
 • 2019-01-05
 • 2019-04-05
 • 2019-07-05
 • 2019-10-05
 • 2020-01-05
 • 2020-04-05
 • 2020-07-05
 • 2020-10-05
 • 2021-01-05

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-06-28
 • 2018-09-28
 • 2018-12-28
 • 2019-03-29
 • 2019-06-28
 • 2019-09-30
 • 2019-12-27
 • 2020-03-30
 • 2020-06-29
 • 2020-09-28
 • 2020-12-28
 • 2021-03-29

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-07-05
 • 2018-10-05
 • 2019-01-05
 • 2019-04-05
 • 2019-07-05
 • 2019-10-05
 • 2020-01-05
 • 2020-04-05
 • 2020-07-05
 • 2020-10-05
 • 2021-01-05
 • 2021-04-05

Dzień wykupu

 • 2021-04-05

Emisje