środa, 05 października 2022

GEO0922

Emitent: GEO, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
Seria: M
ISIN: PLGEOMD00031
Rynek: GPW ASO
Status: Wykupione przed terminem
Wartość emisji w obrocie: 5 934 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4.3%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: geo-mieszkanie-i-dom-seria-m.pdf

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka umowna do sumy 8,901 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia w wysokości 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • skonsolidowane przychody grupy emitenta z działalności budowlanej (mieszkaniowej) działalności deweloperskiej spadną rok do roku o ponad 50 proc.,
 • wskaźnik ogólnego zadłużenia przekroczy 0,5x,
 • zostanie podjęta o uchwała o wypłacie przez emitenta dywidendy.

Obligacje GEO0922 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2019-10-22
 • 2020-01-01
 • 2020-04-01
 • 2020-07-01
 • 2020-10-01
 • 2021-01-01
 • 2021-04-01
 • 2021-07-01
 • 2021-10-01
 • 2022-01-01
 • 2022-04-01
 • 2022-07-01

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-12-19
 • 2020-03-23
 • 2020-06-22
 • 2020-10-22
 • 2021-01-22
 • 2021-04-23
 • 2021-07-22
 • 2021-10-22
 • 2022-01-21
 • 2022-04-22
 • 2022-07-22
 • 2022-10-21

Dni wypłaty odsetek

 • 2020-01-01
 • 2020-04-01
 • 2020-07-01
 • 2020-10-01
 • 2021-01-01
 • 2021-04-01
 • 2021-07-01
 • 2021-10-01
 • 2022-01-01
 • 2022-04-01
 • 2022-07-01
 • 2022-09-30

Dzień wykupu

 • 2022-09-30