niedziela, 16 maja 2021

Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o.

Seria: 1A (11 sierpnia 2016 r. dokonano asymilacji z serią 2A)
ISIN: PLGRFRL00017
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE PRZED TERMINEM.


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 300 mln zł.

Obligacje są zabezpieczone na hipotekach, poręczeniami i zastawami o wartości do 450 mln zł, a także oświadczeniami o poddaniu się egzekucji.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniach wypłaty odsetek przypadających 12 i 18 miesięcy po dniu emisji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie dodatkowa premia w wysokości odpowiednio 0,8 lub 0,4 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

26 maja 2017 r. emitent wykupił obligacje o wartości nominalnej 120 mln zł, a miesiąc później, tj. 29 czerwca, pozostałe 80 mln zł.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik ogólnego zadłużenia będzie wyższy od 0,6x,
 • wskaźnik pokrycia odsetek będzie niższy od 2,0x,
 • wskaźnik nadzabezpiecznenia (stosunek łącznej wartości nieruchomości zabezpieczających do wartości obligacji wyemitowanych i niewykupionych w ramach programu emisji) będzie niższy od 1,8x.

Emitent: Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GFN1217
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 80 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-12-29
 • 2016-03-29
 • 2016-06-29
 • 2016-09-29
 • 2016-12-29
 • 2017-03-29
 • 2017-06-29
 • 2017-09-29

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-03-18
 • 2016-06-21
 • 2016-09-21
 • 2016-12-20
 • 2017-03-21
 • 2017-06-21
 • 2017-09-21
 • 2017-12-19

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-03-29
 • 2016-06-29
 • 2016-09-29
 • 2016-12-29
 • 2017-03-29
 • 2017-06-29
 • 2017-09-29
 • 2017-12-29

Dzień wykupu

 • 2017-12-29

Emisje