poniedziałek, 06 grudnia 2021

Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o.

Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o., w procesie zmiany nazwy na Emilia Invest Sp. z o.o. („Spółka”) jest podmiotem celowym powołanym w celu emisji obligacji zabezpieczonych, w tym poprzez hipotekę na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Emilii Plater 51 w użytkowaniu wieczystym Emilia Development sp. z o.o. Historycznie Spółka była powiązana kapitałowo z grupą Griffin Real Estate. Relacje te zostały zakończone i obecnie Emitent działa w ramach struktur niepowiązanych z Griffin Real Estate. W dniu 3 grudnia 2020 r. zgromadzenie wspólników Spółki podjęło uchwałę w sprawie zmiany firmy na Emilia Invest Sp. z o.o., miedzy innymi w celu unikania skojarzeń z grupą Griffin Real Estate, która nie doradza Spółce ani nie jest w żaden inny sposób powiązana ze Spółką. Udziałowcami Spółki są podmioty z siedzibą w Luksemburgu.