piątek, 03 lipca 2020

Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o.

Seria: 3A
ISIN: PLGRFRL00033
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 300 mln zł.

Obligacje są zabezpieczone na hipotekach, poręczeniami i zastawami o wartości do 450 mln zł (150 proc. wartości programu emisji), a także oświadczeniami o poddaniu się egzekucji.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniach płatności odsetek przypadających 30 grudnia 2018 r. i 30 czerwca 2019 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,4 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik ogólnego zadłużenia będzie wyższy od 0,65x,
 • wskaźnik pokrycia odsetek będzie niższy od 2,0x,
 • wskaźnik nadzabezpiecznenia (stosunek łącznej wartości nieruchomości zabezpieczających do wartości obligacji wyemitowanych i niewykupionych w ramach programu emisji) będzie niższy od 1,25x.

Emitent: Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GFN1220
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 84 200 000 PLN
Wartość nominalna: 100 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.76%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-06-30
 • 2017-09-30
 • 2017-12-30
 • 2018-03-30
 • 2018-06-30
 • 2018-09-30
 • 2018-12-30
 • 2019-03-30
 • 2019-06-30
 • 2019-09-30
 • 2019-12-30
 • 2020-03-30
 • 2020-06-30
 • 2020-09-30

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-09-22
 • 2017-12-20
 • 2018-03-22
 • 2018-06-22
 • 2018-09-21
 • 2018-12-19
 • 2019-03-22
 • 2019-06-21
 • 2019-09-20
 • 2019-12-18
 • 2020-03-20
 • 2020-06-23
 • 2020-09-22
 • 2020-12-21

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-09-30
 • 2017-12-30
 • 2018-03-30
 • 2018-06-30
 • 2018-09-30
 • 2018-12-30
 • 2019-03-30
 • 2019-06-30
 • 2019-09-30
 • 2019-12-30
 • 2020-03-30
 • 2020-06-30
 • 2020-09-30
 • 2020-12-30

Dzień wykupu

 • 2020-12-30

Emisje