niedziela, 30 kwietnia 2017

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria: PC
ISIN: PLGHLMC00156
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Obligacje są zabezpieczone poprzez poręczenie do kwoty 360 mln zł dla programu emisji do 200 mln zł, ustanowione przez Granbero Holdings Limited z siedzibą na Cyprze.

W efekcie przedterminowego wykupu części obligacji przeprowadzonego w czerwcu i grudniu 2016 r. i w marcu 2017 r., wartość emisji spadła z 30,8 mln zł do 20,3 mln zł.


Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GHC0718
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 20 300 000 PLN
Wartość nominalna: 100 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.81%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
BPH FIO Parasolowy Subfundusz Obligacji Korporacyjnych222 200 000 zł10.84%0.85%2016-12-31
BPH FIO Parasolowy Subfundusz Pieniężny313 100 000 zł15.27%0.56%2016-12-31
Investor Parasol FIO Subfundusz Obligacji8800 000 zł2.72%0.89%2016-06-30
Investor Parasol FIO Subfundusz Płynna Lokata212 100 000 zł7.14%0.67%2016-06-30
Investor Parasol FIO Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego141 400 000 zł4.76%0.62%2016-06-30
Investor Parasol FIO Subfundusz Zrównoważony121 200 000 zł4.08%0.33%2016-06-30
KBC Parasol FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych252 500 000 zł12.32%3.97%2016-12-31
Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych3300 000 zł1.02%0.02%2016-06-30
Novo FIO Subfundusz Gotówkowy343 400 000 zł11.56%0.9%2016-06-30
Novo FIO Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw282 800 000 zł9.52%0.74%2016-06-30
Optimum FIO Subfundusz Obligacji3300 000 zł0.97%0.41%2016-06-30
Opera FIO Subfundusz Pecunia.pl2200 000 zł0.68%1.48%2016-06-30
SUMA:20320 300 000 zł80,89%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-01-15
 • 2015-07-15
 • 2016-01-15
 • 2016-07-15
 • 2017-01-15
 • 2017-07-15
 • 2018-01-15

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-01-08
 • 2015-07-08
 • 2016-01-08
 • 2016-07-08
 • 2017-01-09
 • 2017-07-10
 • 2018-01-08
 • 2018-07-09

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-01-15
 • 2015-07-15
 • 2016-01-15
 • 2016-07-15
 • 2017-01-15
 • 2017-07-15
 • 2018-01-15
 • 2018-07-15

Dzień wykupu

 • 2018-07-15

Emisje