niedziela, 30 kwietnia 2017

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria: PB
ISIN: PLGHLMC00107
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Poręczenie majątkowe Granbero Holdings Limited z siedzibą na Cyprze do kwoty 450 mln zł.

W efekcie przedterminowego wykupu części obligacji przeprowadzonego w czerwcu i grudniu 2016 r. i w marcu 2017 r., wartość emisji spadła ze 120,36 mln zł do 104,23 mln zł.


Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GHE0718
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 104 230 000 PLN
Wartość nominalna: 10 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.81%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Raiffeisen SFIO Parasolowy Subfundusz Aktywnych Strategii Dłużnych70700 000 zł0.59%1.74%2016-06-30
Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus10100 000 zł0.1%2.06%2016-12-31
NN Parasol FIO Subfundusz Lokacyjny Plus4004 000 000 zł3.37%0.99%2016-06-30
Investor Parasol FIO Subfundusz Płynna Lokata1001 000 000 zł0.84%0.32%2016-06-30
Millennium FIO Subfundusz Depozytowy3553 550 000 zł2.99%0.26%2016-06-30
Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych1541 540 000 zł1.3%0.13%2016-06-30
Opera FIO Subfundusz Avista.pl60600 000 zł0.51%1.72%2016-06-30
Opera FIO Subfundusz Avista.pl60600 000 zł0.51%1.72%2016-06-30
Novo FIO Subfundusz Gotówkowy3003 000 000 zł2.53%0.79%2016-06-30
Novo FIO Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw8048 040 000 zł6.77%2.12%2016-06-30
Novo FIO Subfundusz Papierów Dłużnych40400 000 zł0.33%0.69%2016-06-30
Novo FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu1001 000 000 zł0.83%1.83%2016-06-30
Novo FIO Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu1001 000 000 zł0.83%1.67%2016-06-30
Optimum FIO Subfundusz Obligacji30300 000 zł0.25%0.41%2016-06-30
AEGON OFE5 10051 000 000 zł42.37%0.81%2016-12-31
OFE Pocztylion1 00010 000 000 zł8.31%0.35%2016-12-31
Investor Parasol SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych110 000 zł0.01%0.65%2016-06-30
Opera FIO Subfundusz Pecunia.pl20200 000 zł0.17%1.48%2016-06-30
SUMA:8 70487 040 000 zł72,59%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-07-11
 • 2015-01-11
 • 2015-07-11
 • 2016-01-11
 • 2016-07-11
 • 2017-01-11
 • 2017-07-11
 • 2018-01-11

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-07-04
 • 2015-01-02
 • 2015-07-06
 • 2015-12-31
 • 2016-07-04
 • 2017-01-03
 • 2017-07-04
 • 2018-01-04
 • 2018-07-04

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-07-11
 • 2015-01-11
 • 2015-07-11
 • 2016-01-11
 • 2016-07-11
 • 2017-01-11
 • 2017-07-11
 • 2018-01-11
 • 2018-07-11

Dzień wykupu

 • 2018-07-11

Emisje