sobota, 21 kwietnia 2018

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria: PB
ISIN: PLGHLMC00107
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Poręczenie majątkowe Granbero Holdings Limited z siedzibą na Cyprze do kwoty 450 mln zł.

W efekcie przedterminowego wykupu części obligacji przeprowadzonego w czerwcu i grudniu 2016 r. oraz w marcu i listopadzie 2017 r., wartość emisji spadła ze 120,36 mln zł do 96,63 mln zł.


Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GHE0718
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 96 630 000 PLN
Wartość nominalna: 10 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.81%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
OFE Pocztylion1 00010 000 000 zł10.35%0.31%2017-12-29
Optimum FIO Subfundusz Obligacji35350 000 zł0.34%0.66%2017-06-30
NN Parasol FIO Subfundusz Lokacyjny Plus4004 000 000 zł3.84%0.47%2017-06-30
Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych4044 040 000 zł3.88%0.21%2017-06-30
Millennium FIO Subfundusz Depozytowy3553 550 000 zł3.41%0.25%2017-06-30
Novo FIO Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw55550 000 zł0.53%0.17%2017-06-30
Opera FIO Subfundusz Avista.pl53530 000 zł0.51%2.08%2017-06-30
Opera FIO Subfundusz Pecunia.pl20200 000 zł0.19%1.69%2017-06-30
Raiffeisen SFIO Parasolowy Subfundusz Aktywnych Strategii Dłużnych70700 000 zł0.67%0.55%2017-06-30
Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus990 000 zł0.09%2.35%2017-06-30
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec-Obligacji Globalnych1001 000 000 zł0.96%0.39%2017-06-30
Millennium SFIO Subfundusz Konserwatywny20200 000 zł0.19%1.25%2017-06-30
AEGON OFE5 00050 000 000 zł51.74%0.32%2017-12-29
SUMA:7 52175 210 000 zł76,69%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-07-11
 • 2015-01-11
 • 2015-07-11
 • 2016-01-11
 • 2016-07-11
 • 2017-01-11
 • 2017-07-11
 • 2018-01-11

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-07-03
 • 2015-01-02
 • 2015-07-03
 • 2015-12-03
 • 2016-07-01
 • 2017-01-03
 • 2017-07-03
 • 2018-01-03
 • 2018-07-03

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-07-11
 • 2015-01-11
 • 2015-07-11
 • 2016-01-11
 • 2016-07-11
 • 2017-01-11
 • 2017-07-11
 • 2018-01-11
 • 2018-07-11

Dzień wykupu

 • 2018-07-11

Emisje