poniedziałek, 21 sierpnia 2017

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria: PB
ISIN: PLGHLMC00107
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Poręczenie majątkowe Granbero Holdings Limited z siedzibą na Cyprze do kwoty 450 mln zł.

W efekcie przedterminowego wykupu części obligacji przeprowadzonego w czerwcu i grudniu 2016 r. i w marcu 2017 r., wartość emisji spadła ze 120,36 mln zł do 104,23 mln zł.


Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GHE0718
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 104 230 000 PLN
Wartość nominalna: 10 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.81%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Raiffeisen SFIO Parasolowy Subfundusz Aktywnych Strategii Dłużnych70700 000 zł0.59%1.61%2016-12-31
Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus10100 000 zł0.1%2.06%2016-12-31
NN Parasol FIO Subfundusz Lokacyjny Plus4004 000 000 zł3.37%0.64%2016-12-31
Millennium FIO Subfundusz Depozytowy3553 550 000 zł2.99%0.25%2016-12-31
Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych1541 540 000 zł1.48%0.11%2016-12-31
Opera FIO Subfundusz Avista.pl40400 000 zł0.38%1.52%2016-12-31
Novo FIO Subfundusz Gotówkowy2502 500 000 zł2.4%1.29%2016-12-31
Novo FIO Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw6506 500 000 zł6.24%2.03%2016-12-31
Novo FIO Subfundusz Papierów Dłużnych30300 000 zł0.29%0.8%2016-12-31
Novo FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu70700 000 zł0.58%1.45%2016-12-31
Novo FIO Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu70700 000 zł0.67%1.21%2016-12-31
Optimum FIO Subfundusz Obligacji24240 000 zł0.23%0.45%2016-12-31
AEGON OFE5 10051 000 000 zł42.37%0.81%2016-12-31
OFE Pocztylion1 00010 000 000 zł8.31%0.35%2016-12-31
Opera FIO Subfundusz Pecunia.pl20200 000 zł0.19%1.65%2016-12-31
SUMA:8 24382 430 000 zł70,18%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-07-11
 • 2015-01-11
 • 2015-07-11
 • 2016-01-11
 • 2016-07-11
 • 2017-01-11
 • 2017-07-11
 • 2018-01-11

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-07-04
 • 2015-01-02
 • 2015-07-06
 • 2015-12-31
 • 2016-07-04
 • 2017-01-03
 • 2017-07-04
 • 2018-01-04
 • 2018-07-04

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-07-11
 • 2015-01-11
 • 2015-07-11
 • 2016-01-11
 • 2016-07-11
 • 2017-01-11
 • 2017-07-11
 • 2018-01-11
 • 2018-07-11

Dzień wykupu

 • 2018-07-11

Emisje