wtorek, 25 lutego 2020

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria: PPH
ISIN: PLGHLMC00263
Rynek: GPW RR


Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji we wszystkich kolejnych dniach płatności odsetek.


Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GHE0720
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 30 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.79%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-07-14
 • 2017-01-14
 • 2017-07-14
 • 2018-01-14
 • 2018-07-14
 • 2019-01-14
 • 2019-07-14
 • 2020-01-14

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-01-06
 • 2017-07-06
 • 2018-01-05
 • 2018-07-06
 • 2019-01-04
 • 2019-07-05
 • 2020-01-06
 • 2020-07-06

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-01-14
 • 2017-07-14
 • 2018-01-14
 • 2018-07-14
 • 2019-01-14
 • 2019-07-14
 • 2020-01-14
 • 2020-07-14

Dzień wykupu

 • 2020-07-14

Emisje