czwartek, 26 kwietnia 2018

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria: J
ISIN: PLGHLMC00131
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Obligacje są zabezpieczone poprzez poręczenie do kwoty 360 mln zł dla programu emisji do 200 mln zł, ustanowione przez Granbero Holdings Limited z siedzibą na Cyprze.

W efekcie przedterminowego wykupu części obligacji przeprowadzonego pod koniec czerwca 2016 r. oraz w marcu i listopadzie 2017 r., wartość emisji spadła z 30 mln zł do 24,97 mln zł.


Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GHJ0718
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 24 970 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.31%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych702702 000 zł2.65%0.04%2017-06-30
Millennium FIO Subfundusz Depozytowy333333 000 zł1.26%0.02%2017-06-30
mFundusz Lokacyjny Plus SFIO154154 000 zł0.62%0.05%2017-12-31
Millennium SFIO Subfundusz Konserwatywny3232 000 zł0.12%0.2%2017-06-30
SUMA:1 2211 221 000 zł4,65%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-01-04
 • 2015-07-04
 • 2016-01-04
 • 2016-07-04
 • 2017-01-04
 • 2017-07-04
 • 2018-01-04

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-12-23
 • 2015-06-26
 • 2015-12-23
 • 2016-06-24
 • 2016-12-27
 • 2017-06-26
 • 2017-12-22
 • 2018-06-26

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-01-04
 • 2015-07-04
 • 2016-01-04
 • 2016-07-04
 • 2017-01-04
 • 2017-07-04
 • 2018-01-04
 • 2018-07-04

Dzień wykupu

 • 2018-07-04

Emisje