czwartek, 21 czerwca 2018

Getin Noble Bank S.A.

Seria: GNB14001
ISIN: PLGETBK00285
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent wyemituje jakiekolwiek zabezpieczone papiery dłużne.

W efekcie żądań przedterminowego wykupu do listopada 2016 r. wartość nominalna obligacji w obrocie giełdowym obniżyła się z 339,11 mln zł do 60,89 mln zł.


Emitent: Getin Noble Bank S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Eurorating
B
negatywna
Fitch Ratings
B+
stabilna
Moody's
Ba3
negatywna
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GNB0617
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 60 890 000 PLN
Wartość nominalna: 10 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 1.7%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-12-30
 • 2015-06-30
 • 2015-12-30
 • 2016-06-30
 • 2016-12-30

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-12-18
 • 2015-06-22
 • 2015-12-21
 • 2016-06-22
 • 2016-12-21
 • 2017-06-22

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-12-30
 • 2015-06-30
 • 2015-12-30
 • 2016-06-30
 • 2016-12-30
 • 2017-06-30

Dzień wykupu

 • 2017-06-30

Emisje