czwartek, 21 czerwca 2018

Getin Noble Bank S.A.

Seria: GNB14018
ISIN: PLGETBK00301
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu emisji o łącznej wartości maksymalnej do 2 mld zł. Są to papiery niepodporządkowane.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent dokona emisji jakichkolwiek zabezpieczonych papierów dłużnych (z wyjątkierm transakcji sekurytyzacyjnych),
 • w przypadku przejęcia emitenta przez inny bank.

Emitent: Getin Noble Bank S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Eurorating
B
negatywna
Fitch Ratings
B+
stabilna
Moody's
Ba3
negatywna
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GNB1217
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 100 000 000 PLN
Wartość nominalna: 10 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 1.7%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-06-19
 • 2015-12-21
 • 2016-06-20
 • 2016-12-19
 • 2017-06-19

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-06-11
 • 2015-12-11
 • 2016-06-10
 • 2016-12-09
 • 2017-06-08
 • 2017-12-11

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-06-19
 • 2015-12-21
 • 2016-06-20
 • 2016-12-19
 • 2017-06-19
 • 2017-12-19

Dzień wykupu

 • 2017-12-19

Emisje