wtorek, 24 kwietnia 2018

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Seria: D i E (zasymilowane)
ISIN: PLGPW0000074
Rynek: GPW RR, BS RR


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości wyemitowanych obligacji, ale jedynie w dniu płatności odsetek przypadającym 31 lipca 2021 r., tj. na pół roku przed dniem wykupu. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Emitent: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GPW0122
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 120 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 0.95%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 2.76%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-01-16
 • 2017-01-31
 • 2017-07-31
 • 2018-01-31
 • 2018-07-31
 • 2019-01-31
 • 2019-07-31
 • 2020-01-31
 • 2020-07-31
 • 2021-01-31
 • 2021-07-31

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-01-23
 • 2017-07-21
 • 2018-01-23
 • 2018-07-23
 • 2019-01-23
 • 2019-07-23
 • 2020-01-23
 • 2020-07-23
 • 2021-01-22
 • 2021-07-23
 • 2022-01-21

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-01-31
 • 2017-07-31
 • 2018-01-31
 • 2018-07-31
 • 2019-01-31
 • 2019-07-31
 • 2020-01-31
 • 2020-07-31
 • 2021-01-31
 • 2021-07-31
 • 2022-01-31

Dzień wykupu

 • 2022-01-31

Emisje