środa, 29 maja 2024

GPW0122

Emitent: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Seria: D, E
ISIN: PLGPW0000074
Rynek: GPW RR, BS RR
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 120 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 0.95%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: gpw-serie-d-e.pdf

Ważne informacje

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości wyemitowanych obligacji, ale jedynie w dniu płatności odsetek przypadającym 31 lipca 2021 r., tj. na pół roku przed dniem wykupu. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligacje GPW0122 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-01-16
 • 2017-01-31
 • 2017-07-31
 • 2018-01-31
 • 2018-07-31
 • 2019-01-31
 • 2019-07-31
 • 2020-01-31
 • 2020-07-31
 • 2021-01-31
 • 2021-07-31

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-01-23
 • 2017-07-21
 • 2018-01-23
 • 2018-07-23
 • 2019-01-23
 • 2019-07-23
 • 2020-01-23
 • 2020-07-23
 • 2021-01-22
 • 2021-07-23
 • 2022-01-21

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-01-31
 • 2017-07-31
 • 2018-01-31
 • 2018-07-31
 • 2019-01-31
 • 2019-07-31
 • 2020-01-31
 • 2020-07-31
 • 2021-01-31
 • 2021-07-31
 • 2022-01-31

Dzień wykupu

 • 2022-01-31