środa, 18 lipca 2018

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Organizator obrotu akcjami i papierami wartościowymi. Notowana na parkiecie głównym. Lider obrotu w regionie Europy Środkowej.

Miary zadłużenia

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ
Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Miary płynności

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Na podstawie danych skonsolidowanych.

Bilans wykazuje więcej środków pieniężnych niż zadłużenia finansowego, stąd ujemne wartości wskaźników dług netto/EBITDA i dług netto/kapitał własny, które nie są prezentowane na wykresach.

Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem operacyjnym liczony na podstawie kosztów finansowych, ponieważ koszty odsetkowe nie są publikowane w sprawozdaniach kwartlanych. 

Emisje