piątek, 22 września 2017

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Organizator obrotu akcjami i papierami wartościowymi. Notowana na parkiecie głównym. Lider obrotu w regionie Europy Środkowej.

Miary zadłużenia

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ
Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Miary płynności

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Na podstawie danych skonsolidowanych.

Bilans wykazuje więcej środków pieniężnych niż zadłużenia finansowego, stąd ujemne wartości wskaźników dług netto/EBITDA i dług netto/kapitał własny, które nie są prezentowane na wykresach.

Z kolei brak wskaźnika pokrycia odsetek wynika z nadwyżki kosztów finansowych (GPW nie podaje kosztów odsetkowych w sprawozdaniach kwartalnych) nad przychodami.

Emisje