czwartek, 13 czerwca 2024

GTC1123

Emitent: Globe Trade Centre S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Fitch Ratings
BBB-
stabilna
Moody’s
Ba1
pozytywna
Seria: 1123
ISIN: PLGTC0000318
Rynek: BS ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 146 667 400 PLN
Wartość nominalna: 333.34 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 4.15%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: gtc-seria-1123.pdf

Ważne informacje

Obligacje będą podlegały częściowemu wykupowi:

 • 333,33 zł - 4 listopada 2022 r.,
 • 333,33 zł - 4 maja 2023 r.,
 • 333,34 - 4 listopada 2023 r.

Emitent ma też prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniach płatności odsetek przypadających 4 maja 2021 r., 4 listopada 2021 r. i 4 maja 2022 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie odpowiednio 0,75 proc., 0,5 proc. i/lub 0,25 proc.


Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto do wartości aktywów przekroczy 0,6x,
 • wskaźnik zadłużenia obciążającego aktywa netto do wartości aktywów przekroczy 0,5x,
 • wskaźnik przychodu operacyjnego netto do łącznej wartości odsetek od zadłużenia finansowego spadnie poniżej 1,5x.

Obligacje GTC1123 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2019-11-04
 • 2020-05-04
 • 2020-11-04
 • 2021-05-04
 • 2021-11-04
 • 2022-05-04
 • 2022-11-04
 • 2023-05-04

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2020-04-24
 • 2020-10-28
 • 2021-04-26
 • 2021-10-27
 • 2022-04-26
 • 2022-10-27
 • 2023-04-25
 • 2023-10-27

Dni wypłaty odsetek

 • 2020-05-04
 • 2020-11-04
 • 2021-05-04
 • 2021-11-04
 • 2022-05-04
 • 2022-11-04
 • 2023-05-04
 • 2023-11-04

Dzień wykupu

 • 2023-11-04