czwartek, 13 czerwca 2024

I2D0220

Emitent: i2 Development S.A.
Seria: E
ISIN: PLI2DVL00063
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 15 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4.3%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: i2-development-seria-e.pdf

Ważne informacje

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec IV okresu odsetkowego, tj. 6 lutego 2019 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV, V okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VI i VII okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto do kapitałów własnych na poziomie skonsolidowanym przekroczy 0,7x,
 • wartość zadłużenia finansowego grupy pomniejszona o łączną wartość zadłużenia finansowego zaciągniętego w celu realizacji projektów deweloperskich przez poszczególne spółki grupy przekroczy 125 mln zł,
 • emitent wypłaci w 2018 r. dywidendę przekraczającą 50 proc. jego jednostkowego zysku netto za 2017 r. lub przekraczającą 50 proc. skonsolidowanego zysku netto w kolejnych latach.

Obligacje I2D0220 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-02-06
 • 2018-05-06
 • 2018-08-06
 • 2018-11-06
 • 2019-02-06
 • 2019-05-06
 • 2019-08-06
 • 2019-11-06

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-04-25
 • 2018-07-27
 • 2018-10-26
 • 2019-01-29
 • 2019-04-24
 • 2019-07-29
 • 2019-10-28
 • 2020-01-29

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-05-06
 • 2018-08-06
 • 2018-11-06
 • 2019-02-06
 • 2019-05-06
 • 2019-08-06
 • 2019-11-06
 • 2020-02-06

Dzień wykupu

 • 2020-02-06