piątek, 24 listopada 2017

i2 Development S.A.

i2 Development S.A.

Deweloper działający wyłącznie na rynku wrocławskim w segmencie nieruchomości mieszkaniowych oraz biurowych.

Miary zadłużenia

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ
Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Miary płynności

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Na podstawie danych skonsolidowanych.
Przy obliczaniu wskaźników do środków pieniężnych włączono - zgodnie z warunkami emisji obligacji - także gotówkę na rachunkach powierniczych/deweloperskich. We wcześniejszych okresach przychody odsetkowe przeważały nad kosztami odsetek, stąd brak wskaźnika pokrycia kosztów odsetek.

Emisje