czwartek, 13 czerwca 2024

I2D0225

Emitent: i2 Development S.A.
Seria: N, O
ISIN: PLO222400064
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 10 946 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: stałe 5.4%
Oprocentowanie bieżące: 5.4%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: i2-development-seria-n-o.pdf

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka umowna w wysokości 150 proc. wartości wyemitowanych obligacji oraz weksel własny in blanco wystawiony przez emitenta.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim wypadku obligatariusze otrzymają premię, która wyniesie:

 • 1 proc. w II, III oraz IV okresie odsetkowym,
 • 0,75 proc. w V, VI oraz VII okresie odsetkowym,
 • 0,25 proc. w VIII, IX, X oraz XI okresie odsetkowym,
 • zero w pozostałych okresach odsetkowych.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto do skorygowanych skonsolidowanych kapitałów własnych przekroczy 0,85x.

Obligacje I2D0225 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-08-13
 • 2021-11-13
 • 2022-02-13
 • 2022-05-13
 • 2022-08-13
 • 2022-11-13
 • 2023-02-13
 • 2023-05-13
 • 2023-08-13
 • 2023-11-13
 • 2024-02-13
 • 2024-05-13
 • 2024-08-13
 • 2024-11-13

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-11-04
 • 2022-02-04
 • 2022-05-05
 • 2022-08-05
 • 2022-11-03
 • 2023-02-03
 • 2023-05-05
 • 2023-08-04
 • 2023-11-03
 • 2024-02-05
 • 2024-05-02
 • 2024-08-05
 • 2024-11-04
 • 2025-02-05

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-11-13
 • 2022-02-13
 • 2022-05-13
 • 2022-08-13
 • 2022-11-13
 • 2023-02-13
 • 2023-05-13
 • 2023-08-13
 • 2023-11-13
 • 2024-02-13
 • 2024-05-13
 • 2024-08-13
 • 2024-11-13
 • 2025-02-13

Dzień wykupu

 • 2025-02-13