wtorek, 18 czerwca 2024

I2D0719

Emitent: i2 Development S.A.
Seria: B
ISIN: PLI2DVL00048
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 8 546 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4.5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec IV okresu odsetkowego, tj. 31 stycznia 2018 roku. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV i V okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VI i VII okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VIII i IX okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/skonsolidowane kapitały własne przekroczy 0,7x,
 • wartość zadłużenia finansowego grupy pomniejszona o łączną wartość zadłużenia finansowego zaciągniętego w celu realizacji projektów deweloperskich przez poszczególne spółki grupy przekroczy 125 mln zł,
 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 50 proc. jednostkowego zysku netto.

Obligacje I2D0719 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-01-31
 • 2017-04-30
 • 2017-07-31
 • 2017-10-31
 • 2018-01-31
 • 2018-04-30
 • 2018-07-31
 • 2018-10-31
 • 2019-01-31
 • 2019-04-30

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-04-21
 • 2017-07-21
 • 2017-10-23
 • 2018-01-23
 • 2018-04-20
 • 2018-07-23
 • 2018-10-23
 • 2019-01-23
 • 2019-04-19
 • 2019-07-23

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-04-30
 • 2017-07-31
 • 2017-10-31
 • 2018-01-31
 • 2018-04-30
 • 2018-07-31
 • 2018-10-31
 • 2019-01-31
 • 2019-04-30
 • 2019-07-31

Dzień wykupu

 • 2019-07-31