niedziela, 16 maja 2021

i2 Development S.A.

Seria: B
ISIN: PLI2DVL00048
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec IV okresu odsetkowego, tj. 31 stycznia 2018 roku. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV i V okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VI i VII okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VIII i IX okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/skonsolidowane kapitały własne przekroczy 0,7x,
 • wartość zadłużenia finansowego grupy pomniejszona o łączną wartość zadłużenia finansowego zaciągniętego w celu realizacji projektów deweloperskich przez poszczególne spółki grupy przekroczy 125 mln zł,
 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 50 proc. jednostkowego zysku netto.

Emitent: i2 Development S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: I2D0719
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 8 546 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-01-31
 • 2017-04-30
 • 2017-07-31
 • 2017-10-31
 • 2018-01-31
 • 2018-04-30
 • 2018-07-31
 • 2018-10-31
 • 2019-01-31
 • 2019-04-30

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-04-21
 • 2017-07-21
 • 2017-10-23
 • 2018-01-23
 • 2018-04-20
 • 2018-07-23
 • 2018-10-23
 • 2019-01-23
 • 2019-04-19
 • 2019-07-23

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-04-30
 • 2017-07-31
 • 2017-10-31
 • 2018-01-31
 • 2018-04-30
 • 2018-07-31
 • 2018-10-31
 • 2019-01-31
 • 2019-04-30
 • 2019-07-31

Dzień wykupu

 • 2019-07-31

Emisje