niedziela, 16 maja 2021

i2 Development S.A.

Seria: K
ISIN: PLO222400031
Rynek: GPW ASO


W przypadku wykluczenia wszystkich akcji emitenta z obrotu na GPW marża wzrośnie o 0,75 pkt proc.

Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka umowna o najwyższym pierwszeństwie do sumy 15 mln zł oraz cesja praw z polis ubezpieczeniowych lokali mieszkalnych.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w każdym z dni wypłaty odsetek. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec I, II, III oraz IV okresu odsetkowego,
 • w przypadku wykupu wykupu na koniec V okresu odsetkowego lub później - brak premii.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto przekoczy 0,85x

Emitent: i2 Development S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: I2D0823
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 10 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: stałe 6%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.00%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-08-13
 • 2020-11-11
 • 2021-02-11
 • 2021-05-11
 • 2021-08-11
 • 2021-11-11
 • 2022-02-11
 • 2022-05-11
 • 2022-08-11
 • 2022-11-11
 • 2023-02-11
 • 2023-05-11

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2020-11-04
 • 2021-02-05
 • 2021-05-04
 • 2021-08-04
 • 2021-11-04
 • 2022-02-04
 • 2022-05-04
 • 2022-08-04
 • 2022-11-04
 • 2023-02-06
 • 2023-05-04
 • 2023-08-04

Dni wypłaty odsetek

 • 2020-11-11
 • 2021-02-11
 • 2021-05-11
 • 2021-08-11
 • 2021-11-11
 • 2022-02-11
 • 2022-05-11
 • 2022-08-11
 • 2022-11-11
 • 2023-02-11
 • 2023-05-11
 • 2023-08-11

Dzień wykupu

 • 2023-08-11

Emisje