poniedziałek, 15 lipca 2024

I2D0823

Emitent: i2 Development S.A.
Seria: K
ISIN: PLO222400031
Rynek: GPW ASO
Status: Wykupione przed terminem
Wartość emisji w obrocie: 10 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: stałe 6.75%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: i2-development-nota-seria-j-k.pdf

Ważne informacje

W przypadku wykluczenia wszystkich akcji emitenta z obrotu na GPW marża wzrośnie o 0,75 pkt proc.

Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka umowna o najwyższym pierwszeństwie do sumy 15 mln zł oraz cesja praw z polis ubezpieczeniowych lokali mieszkalnych.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w każdym z dni wypłaty odsetek. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec I, II, III oraz IV okresu odsetkowego,
 • w przypadku wykupu wykupu na koniec V okresu odsetkowego lub później - brak premii.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto przekoczy 0,85x

Obligacje I2D0823 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-08-13
 • 2020-11-11
 • 2021-02-11
 • 2021-05-11
 • 2021-08-11
 • 2021-11-11
 • 2022-02-11
 • 2022-05-11
 • 2022-08-11
 • 2022-11-11
 • 2023-02-11
 • 2023-05-11

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2020-11-04
 • 2021-02-05
 • 2021-05-04
 • 2021-08-04
 • 2021-11-04
 • 2022-02-04
 • 2022-05-04
 • 2022-08-04
 • 2022-11-04
 • 2023-02-06
 • 2023-05-04
 • 2023-08-04

Dni wypłaty odsetek

 • 2020-11-11
 • 2021-02-11
 • 2021-05-11
 • 2021-08-11
 • 2021-11-11
 • 2022-02-11
 • 2022-05-11
 • 2022-08-11
 • 2022-11-11
 • 2023-02-11
 • 2023-05-11
 • 2023-08-11

Dzień wykupu

 • 2023-08-11