niedziela, 21 lipca 2024

I2D1019

Emitent: i2 Development S.A.
Seria: D
ISIN: PLI2DVL00055
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 8 863 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4.5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w każdym dniu płatności odsetek, począwszy od IV okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV i V okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VI i VII okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VIII i IX okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • skonsolidowane zadłużenie netto przekroczy 0,7x kapitałów własnych,
 • wypłata dywidendy przekroczy 50 proc. jednostkowego zysku netto.

Obligacje I2D1019 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-04-07
 • 2017-07-07
 • 2017-10-07
 • 2018-01-07
 • 2018-04-07
 • 2018-07-07
 • 2018-10-07
 • 2019-01-07
 • 2019-04-07
 • 2019-07-07

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-06-29
 • 2017-09-29
 • 2017-12-29
 • 2018-03-30
 • 2018-06-29
 • 2018-09-28
 • 2018-12-28
 • 2019-03-29
 • 2019-06-28
 • 2019-09-27

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-07-07
 • 2017-10-07
 • 2018-01-07
 • 2018-04-07
 • 2018-07-07
 • 2018-10-07
 • 2019-01-07
 • 2019-04-07
 • 2019-07-07
 • 2019-10-07

Dzień wykupu

 • 2019-10-07