środa, 29 maja 2024

I2D1220

Emitent: i2 Development S.A.
Seria: F
ISIN: PLI2DVL00071
Rynek: GPW RR
Status: Wykupione przed terminem
Wartość emisji w obrocie: 6 713 600 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4.3%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: i2-development-seria-f.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu o wartości do 100 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec IV okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV i V okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VI i VII okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VIII i IX okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto do kapitałów własnych na poziomie skonsolidowanym przekroczy 0,7x,
 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 50 proc. jego jednostkowego zysku netto za 2018 r. lub przekraczającą 50 proc. skonsolidowanego zysku netto w kolejnych latach.

Obligacje I2D1220 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-06-29
 • 2018-09-29
 • 2018-12-29
 • 2019-03-29
 • 2019-06-29
 • 2019-09-29
 • 2019-12-29
 • 2020-03-29
 • 2020-06-29
 • 2020-09-29

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-09-21
 • 2018-12-19
 • 2019-03-21
 • 2019-06-21
 • 2019-09-20
 • 2019-12-18
 • 2020-03-20
 • 2020-06-19
 • 2020-09-21
 • 2020-12-18

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-09-29
 • 2018-12-29
 • 2019-03-29
 • 2019-06-29
 • 2019-09-29
 • 2019-12-29
 • 2020-03-29
 • 2020-06-29
 • 2020-09-29
 • 2020-12-29

Dzień wykupu

 • 2020-12-29