niedziela, 25 lutego 2024

I2M0324

Emitent: i2 Development S.A.
Seria: M
ISIN: PLO222400056
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 9 608 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: stałe 5.07%
Oprocentowanie bieżące: 5.07%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: i2-development-seria-l-m.pdf

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka umowna o najwyższym pierwszeństwie do 150 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji oraz weksel in blanco wstawiony przez emitenta.

Jeżeli w dniu ustalenia oprocentowania dla danego okresu odsetkowego hipoteka nie będzie prawomocnie ujawniona na pierwszym miejscu we właściwej dla nieruchomości Wielka 27 księdze wieczystej, pprocentowanie w najbliższym okresie odsetkowym będzie wyższe o dodatkowe 0,4 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w kolejnych dniach wypłaty odsetek. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec II, III oraz IV okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec V, VI oraz VII okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VIII oraz IX okresu odsetkowego,
 • w pozostałych okresach odsetkowych brak premii.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto przekroczy 0,85x.

Obligacje I2M0324 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-03-16
 • 2021-06-16
 • 2021-09-16
 • 2021-12-16
 • 2022-03-16
 • 2022-06-16
 • 2022-09-16
 • 2022-12-16
 • 2023-03-16
 • 2023-06-16
 • 2023-09-16
 • 2023-12-16

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-06-08
 • 2021-09-08
 • 2021-12-08
 • 2022-03-08
 • 2022-06-08
 • 2022-09-08
 • 2022-12-08
 • 2023-03-08
 • 2023-06-07
 • 2023-09-08
 • 2023-12-08
 • 2024-03-08

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-06-16
 • 2021-09-16
 • 2021-12-16
 • 2022-03-16
 • 2022-06-16
 • 2022-09-16
 • 2022-12-16
 • 2023-03-16
 • 2023-06-16
 • 2023-09-16
 • 2023-12-16
 • 2024-03-16

Dzień wykupu

 • 2024-03-16