czwartek, 13 czerwca 2024

INS1020

Emitent: Indos S.A.
Seria: K1
ISIN: PLINDOS00050
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 6 955 200 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4.8%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: indos-seria-k1.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 50 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji są zastawy rejestrowe (do 150 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji):

 • na wierzytelnościach z rachunku escrow emitenta,
 • na zbiorze praw wynikających z zawartych przez emitenta umów pożyczek i umów faktoringowych,
 • na prawach z rachunku bankowego emitenta,
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec IV okresu odsetkowego, tj. 27 października 2018 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 1,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV, V, VI i VII okresu odsetkowego,
 • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VIII i IX okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec X i XI okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 33 proc. zysku netto,
 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto przekroczy 2,5x.

Obligacje INS1020 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-10-27
 • 2018-01-27
 • 2018-04-27
 • 2018-07-27
 • 2018-10-27
 • 2019-01-27
 • 2019-04-27
 • 2019-07-27
 • 2019-10-27
 • 2020-01-27
 • 2020-04-27
 • 2020-07-27

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-01-19
 • 2018-04-19
 • 2018-07-19
 • 2018-10-19
 • 2019-01-18
 • 2019-04-18
 • 2019-07-19
 • 2019-10-18
 • 2020-01-17
 • 2020-04-17
 • 2020-07-17
 • 2020-10-19

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-01-27
 • 2018-04-27
 • 2018-07-27
 • 2018-10-27
 • 2019-01-27
 • 2019-04-27
 • 2019-07-27
 • 2019-10-27
 • 2020-01-27
 • 2020-04-27
 • 2020-07-27
 • 2020-10-27

Dzień wykupu

 • 2020-10-27