wtorek, 23 lipca 2024

JHM0821

Emitent: JHM Development S.A.
Seria: B
ISIN: PLJHMDL00026
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione przed terminem
Wartość emisji w obrocie: 1 441 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4.3%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: jhm-development-seria-b.pdf

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka z najwyższym prawem pierwszeństwa ustanowiona na nieruchomościach o szacunkowej wartości 15 mln zł oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji w przypadku wykupu w II, III, IV oraz V okresie odsetkowym,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji w przypadku wykupu w VI, VII, VIII oraz IX okresie odsetkowym,
 • 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji w przypadku wykupu w X oraz XI okresie odsetkowym.

Warunki emisji przewidują także okresową amortyzację, gdy dojdzie do sprzedaży nieruchomości będących zabezpieczeniem długu. Z tego tytułu wartość papierów w obrocie zmniejszyła się jak dotąd z 10,5 mln zł do 1,441 mln zł.


Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik dług netto/kapitały własne przekroczy 0,6x,
 • wskaźnik LTV ((nominał obligacji do wartości nieruchomości zabezpieczającej dług)) na koniec któregokolwiek kwartału kalendarzowego przekroczy 0,7x,
 • Mirbud SA przestanie bezpośrednio lub pośrednio posiadać lub kontrolować łącznie co najmniej 51 proc. głosów na walnym zgromadzeniu emitenta,
 • żadne akcje wyemitowane emitenta nie będą przedmiotem notowań na rynku regulowanym,
 • emitent dokona wypłaty dywidendy przekraczającej 30 proc. skonsolidowanego zysku netto,

Obligacje JHM0821 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-08-14
 • 2018-11-14
 • 2019-02-14
 • 2019-05-14
 • 2019-08-14
 • 2019-11-14
 • 2020-02-14
 • 2020-05-14
 • 2020-08-14
 • 2020-11-14
 • 2021-02-14
 • 2021-05-14

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-11-06
 • 2019-02-06
 • 2019-05-06
 • 2019-08-06
 • 2019-11-05
 • 2020-02-06
 • 2020-05-06
 • 2020-08-06
 • 2020-11-05
 • 2021-02-05
 • 2021-05-06
 • 2021-08-06

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-11-14
 • 2019-02-14
 • 2019-05-14
 • 2019-08-14
 • 2019-11-14
 • 2020-02-14
 • 2020-05-14
 • 2020-08-14
 • 2020-11-14
 • 2021-02-14
 • 2021-05-14
 • 2021-08-15

Dzień wykupu

 • 2021-08-14