środa, 04 października 2023

JHM Development S.A.

JHM Development S.A.
Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest budowa nieruchomości mieszkalnych (jedno i wielorodzinnych), budowa nieruchomości komercyjnych oraz wynajem nieruchomości komercyjnych.

Miary zadłużenia

Dane dostępne po wykupieniu abonamentu KUP TERAZ ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Dane dostępne po wykupieniu abonamentu KUP TERAZ ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ

Miary płynności

Dane dostępne po wykupieniu abonamentu KUP TERAZ ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ

Na podstawie danych jednostkowych.
Od II kw. 2023 r. spółka przestała publikować sprawozdania skonsolidowane, w oparciu o które policzono historyczne wskaźniki.