czwartek, 20 stycznia 2022

JHM Development S.A.

JHM Development S.A.
Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest budowa nieruchomości mieszkalnych (jedno i wielorodzinnych), budowa nieruchomości komercyjnych oraz wynajem nieruchomości komercyjnych.