poniedziałek, 15 lipca 2024

JHM1223

Emitent: JHM Development S.A.
Seria: C, D
ISIN: PLO172700018
Rynek: GPW ASO
Status: Wykupione przed terminem
Wartość emisji w obrocie: 9 053 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 5.5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: jhm-development-seria-c-d.pdf

Ważne informacje

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji w przypadku wykupu w I, II, III, IV, V oraz VI okresie odsetkowym,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji w przypadku wykupu w VII, VIII oraz IX okresie odsetkowym,
 • 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji w przypadku wykupu w X, XI oraz XII okresie odsetkowym.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik dług netto/kapitały własne przekroczy 0,5x,
 • Mirbud SA przestanie bezpośrednio lub pośrednio posiadać lub kontrolować łącznie co najmniej 51 proc. głosów na walnym zgromadzeniu emitenta,.

Obligacje JHM1223 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-09-30
 • 2020-12-30
 • 2021-03-30
 • 2021-06-30
 • 2021-09-30
 • 2021-12-30
 • 2022-03-30
 • 2022-06-30
 • 2022-09-30
 • 2022-12-30
 • 2023-03-30
 • 2023-06-30
 • 2023-09-30

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2020-12-21
 • 2021-03-22
 • 2021-06-22
 • 2021-09-22
 • 2021-12-22
 • 2022-03-22
 • 2022-06-22
 • 2022-09-22
 • 2022-12-21
 • 2023-03-22
 • 2023-06-22
 • 2023-09-22
 • 2023-12-20

Dni wypłaty odsetek

 • 2020-12-30
 • 2021-03-30
 • 2021-06-30
 • 2021-09-30
 • 2021-12-30
 • 2022-03-30
 • 2022-06-30
 • 2022-09-30
 • 2022-12-30
 • 2023-03-30
 • 2023-06-30
 • 2023-09-30
 • 2023-12-30

Dzień wykupu

 • 2023-12-30