czwartek, 13 czerwca 2024

JHM1225

Emitent: JHM Development S.A.
Seria: E
ISIN: PLJHMDL00034
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 4.9%
Oprocentowanie bieżące: 10.72%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: jhm-development-seria-e.pdf

Ważne informacje

Obligacje zabezpieczono poręczeniem jedynego akcjonariusza emitenta, giełdowego Mirbudu, a także oświadczeniami o poddaniu się egzekucji wystawionymi przez poręczyciela i emitenta. Ponadto w ciągu dziewięciu miesięcy papiery zostaną zabezpieczone hipoteką o najwyższym pierwszeństwie, przy czym wartość nieruchomości stanowiących przedmiot hipoteki pokrywać będzie tylko część obligacyjnego długu (min. 35 proc.).

Każda obligacja o wartości nominalnej 1000 zł zostanie wykupione zgodnie z harmonogramem:

 • 100 zł 17 grudnia 2024 r.,
 • 100 zł 17 czerwca 2025 r.,
 • 800 zł 17 grudnia 2025 r.

Niezależnie od powyższego, emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części obligacji w dniach płatności odsetek przypadających 24, 30, 36 i 42 miesiące po dniu emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie odpowiednio: 0,8 lub 0,6 lub 0,4 lub 0,2 pkt proc.


Obligacje JHM1225 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-12-17
 • 2022-06-17
 • 2022-12-17
 • 2023-06-17
 • 2023-12-17
 • 2024-06-17
 • 2024-12-17
 • 2025-06-17

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2022-06-09
 • 2022-12-12
 • 2023-06-12
 • 2023-12-11
 • 2024-06-10
 • 2024-12-10
 • 2025-06-10
 • 2025-12-10

Dni wypłaty odsetek

 • 2022-06-17
 • 2022-12-17
 • 2023-06-17
 • 2023-12-17
 • 2024-06-17
 • 2024-12-17
 • 2025-06-17
 • 2025-12-17

Dzień wykupu

 • 2025-12-17