sobota, 27 lutego 2021

J.W. Construction S.A.

Seria: JWC0522
ISIN: PLJWC0000118
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Warunki emisji przewidują częściowy wykup:

 • 10 proc. pierwotnej wartości nominalnej emisji w pierwszą rocznicę emisji,
 • 40 proc. pierwotnej wartości nominalnej emisji w drugą rocznicę emisji.

Emitent ma też prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych i niewykupionych obligacji na koniec I, III i V okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości odpowiednio 0,8 proc., 0,4 proc. i 0,15 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

ZMIANA WARUNKÓW EMISJI

29 maja 2020 r. zgromadzenie obligatariuszy zgodziło się na następujące zmiany warunków emisji:

 • termin ostatecznego wykupu przesunięto z 12 czerwca 2020 r. na 12 maja 2022 r.,
 • wprowadzono dodatkowe terminy częściowych wykupów:
  • 17 proc. pierwotnej wartości nominalnej płatne 12 czerwca 2020 r.,
  • 3,334 proc. pierwotnej wartości nominalnej płatna 12 marca 2021 r.,
  • 5,834 proc. pierwotnej wartości nominalnej płatne 11 czerwca 2021 r.,
  • 3,333 proc. pierwotnej wartości nominalnej płatne 10 września 2021 r.,
  • 5,833 proc. pierwotnej wartości nominalnej płatne 10 grudnia 2021 r., 
  • 3,333 proc. pierwotnej wartości nominalnej płatne 11 marca 2022 r.,
  • 5,833 proc. pierwotnej wartości nominalnej płatnr 12 maja 2022 r.
 • emitent zobowiązał się do ustanowienia zabezpieczenia obligacji hipoteką umowną łączną stanowiącą 150 proc. wartości nominalnej obligacji pozostałych do spłaty,
 • zmieniono wysokość oprocentowania w ten sposób, że od 12 grudnia 2020 r. podstawą naliczania oprocentowania będzie WIBOR 3M (okresy odsetkowe ulegną skróceniu z 6 do 3 miesięcy), a za okres do 11 grudnia 2020 r. tak jak dotychczas WIBOR 6M, powiększone o marżę w wysokości 5 pkt proc., a do czasu wpisu hipoteki powiększone o marżę w wysokości 6 pkt proc. w skali roku.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent wypłaci dywidendę,
 • udział Józefa Wojciechowskiego w ogólnej liczbie głosów emitenta spadnie poniżej 51 proc.,
 • wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym przekroczy 1,0x.

Emitent: J.W. Construction S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: JWC0522
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 19 250 000 PLN
Wartość nominalna: 275 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.22%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-05-31
 • 2017-11-30
 • 2018-05-30
 • 2018-11-30
 • 2019-05-30
 • 2019-11-29
 • 2020-06-12
 • 2020-12-11
 • 2021-03-12
 • 2021-06-11
 • 2021-09-10
 • 2021-12-10
 • 2022-03-11

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-11-22
 • 2018-05-22
 • 2018-11-22
 • 2019-05-22
 • 2019-11-21
 • 2020-06-03
 • 2020-12-03
 • 2021-03-04
 • 2021-06-03
 • 2021-09-02
 • 2021-12-02
 • 2022-03-03
 • 2022-05-04

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-11-30
 • 2018-05-30
 • 2018-11-30
 • 2019-05-30
 • 2019-11-29
 • 2020-06-12
 • 2020-12-11
 • 2021-03-12
 • 2021-06-11
 • 2021-09-10
 • 2021-12-10
 • 2022-03-11
 • 2022-05-12

Dzień wykupu

 • 2022-05-12

Emisje