piątek, 09 grudnia 2022

KIN1025

Emitent: Kredyt Inkaso S.A.
Seria: I1
ISIN: PLKRINK00261
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 17 009 700 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4.9%
Oprocentowanie bieżące: 12.06%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kredyt-inkaso-seria-i1.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 150 mln zł.

Emitent maa prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji począwszy od dnia płatności za V okres odsetkowy. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,5 proc. w przypadku wykupu na koniec III lub IV okresu odsetkowego,
 • 0,4 proc. w przypadku wykupu na koniec V i VI okresu odsetkowego,
 • 0,3 proc. w przypadku wykupu na koniec VII i VIII okresu odsetkowego,
 • 0,2 proc. w przypadku wykupu na koniec IX i X okresu odsetkowego,
 • 0,1 proc. w przypadku wykupu na koniec XI i XII okresu odsetkowego,
 • 0 proc. w przypadku wykupu na koniec XIII okresu odsetkowego.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik skonsolidowanego zadłużenia finansowego netto / skonsolidowane kapitały własne przekroczy 2,25x, a emitent nie uzyska zgody zgromadzenia obligatariuszy na przekroczenie,
 • wskaźnik skonsolidowanego zadłużenia finansowego netto / EBITDA Gotówkowa przekroczy 4,0x, a emitent nie uzyska zgody zgromadzenia obligatariuszy na przekroczenie,
 • wskaźnik skonsolidowana wartość aktywów nieobciążonych / skonsolidowane niezabezpieczone zadłużenie finansowe będzie spadnie poniżej 1,5x, , a emitent nie uzyska zgody zgromadzenia obligatariuszy na przekroczenie.

Obligacje KIN1025 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Stabilny Fundusz Obligacji Korporacyjnych FIZ10 0001 004 000 zł5,88%0,89%2022-06-30
SUMA10 0001 004 000 zł5,88%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2022-03-30
 • 2022-06-30
 • 2022-09-30
 • 2022-12-31
 • 2023-03-31
 • 2023-06-30
 • 2023-09-30
 • 2023-12-31
 • 2024-03-31
 • 2024-06-30
 • 2024-09-30
 • 2024-12-31
 • 2025-03-31
 • 2025-06-30

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2022-06-22
 • 2022-09-22
 • 2022-12-22
 • 2023-03-23
 • 2023-06-22
 • 2023-09-22
 • 2023-12-20
 • 2024-03-22
 • 2024-06-21
 • 2024-09-19
 • 2024-12-20
 • 2025-03-21
 • 2025-06-20
 • 2025-10-15

Dni wypłaty odsetek

 • 2022-06-30
 • 2022-09-30
 • 2022-12-31
 • 2023-03-31
 • 2023-06-30
 • 2023-09-30
 • 2023-12-31
 • 2024-03-31
 • 2024-06-30
 • 2024-09-30
 • 2024-12-31
 • 2025-03-31
 • 2025-06-30
 • 2025-10-23

Dzień wykupu

 • 2025-10-23