piątek, 26 lutego 2021

Kancelaria Medius S.A.

Seria: N
ISIN: PLMDIUS00141
Rynek: GPW ASO


Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na portfelach wierzytelności należących do emitenta lub podmiotów zależnych w wysokości 130 proc. wartości nominalnej przydzielonych obligacji.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed dniem wykupu. W przypadku wykonania prawa wcześniejszego wykupu nie później niż 12 miesięcy przed dniem wykupu, emitent zapłaci obligatariuszom premię w wysokości 0,6 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, lub nie później niż 6 miesięcy przed dniem wykupu premia wyniesie 0,3 proc.


Obligatariusze, za zgodą zgromadzenia obligatariuszy, będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA gotówkowa będzie wyższy niż 3,5x,
 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto go kapitału własnego na poziomie skonsolidowanym będzie wyższy niż 2,5x.

Emitent: Kancelaria Medius S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KME0321
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 21 269 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 5.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-03-07
 • 2018-09-07
 • 2019-03-07
 • 2019-09-07
 • 2020-03-07
 • 2020-09-07

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-08-30
 • 2019-02-27
 • 2019-08-30
 • 2020-02-28
 • 2020-08-28
 • 2021-02-26

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-09-07
 • 2019-03-07
 • 2019-09-07
 • 2020-03-07
 • 2020-09-07
 • 2021-03-07

Dzień wykupu

 • 2021-03-07

Emisje