poniedziałek, 25 czerwca 2018

Kredyt Inkaso S.A.

Seria W2
ISIN: PLKRINK00147
Rynek: BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Każdorazowo w przypadku gdy wskaźnik finansowy przekroczy 200 proc., marża zostanie zwiększona o 0,25 pkt proc. w skali roku.


Obligatariusze mogą żądać wcześniejszego wykupu m.in. jeśli:

 • jakakolwiek osoba, która posiada w stosunku do emitenta wymagalną wierzytelność złoży wniosek o ogłoszenie upadłości obejmujący likwidację majątku emitenta,
 • emitent nie wykonuje wymagalnych zobowiązań, których łączna kwota przekracza 7,5 proc. skonsolidowanych kapitałów własnych,
 • do dnia wykupu wskaźnik finansowy skonsolidowane zadłużenie finansowe netto / skonsolidowane kapitały własne będzie wyższy niż 225 proc.,
 • łączny poziom należności każdoczasowo wykazany w bilansie emitenta, od podmiotów innych niż z grupy, z tytułu dzielonych przez emitenta pożyczek, poręczeń lub innych umów zmierzających do udzielenia finansowania dłużnego przekroczy kwotę 5 mln zł.

Emitent: Kredyt Inkaso S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRI0118
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 17 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4.4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-07-14
 • 2015-01-13
 • 2015-07-13
 • 2016-01-13
 • 2016-07-13
 • 2017-01-13
 • 2017-07-13

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-07-04
 • 2015-01-02
 • 2015-07-03
 • 2016-01-04
 • 2016-07-05
 • 2017-01-04
 • 2017-07-05
 • 2018-01-05

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-07-14
 • 2015-01-13
 • 2015-07-13
 • 2016-01-13
 • 2016-07-13
 • 2017-01-13
 • 2017-07-13
 • 2018-01-15

Dzień wykupu

 • 2018-01-15

Emisje