poniedziałek, 15 kwietnia 2024

KRI0228

Emitent: Kredyt Inkaso S.A.
Seria: R1
ISIN: PLKRINK00329
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 5.5%
Oprocentowanie bieżące: 11.36%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kredyt-inkaso-seria-r1.pdf

Ważne informacje

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligataiuszom zostanie wypłacona preia, która wyniesie:

 • 0,6 proc. na koniec II, III, IV, V oraz VI okresu odsetkowego,
 • 0,4 proc. na koniec VII, VIII, IX oraz X okresu odsetkowego,
 • 0,2 proc. na koniec XI, XII, XIII oraz XIV okresu odsetkowego.

Obligacje KRI0228 w portfelach funduszy

Brak danych dla tej serii.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2024-02-07
 • 2024-05-07
 • 2024-08-07
 • 2024-11-07
 • 2025-02-07
 • 2025-05-07
 • 2025-08-07
 • 2025-11-07
 • 2026-02-07
 • 2026-05-07
 • 2026-08-07
 • 2026-11-07
 • 2027-02-07
 • 2027-05-07
 • 2027-08-07
 • 2027-11-07

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2024-04-26
 • 2024-07-31
 • 2024-10-30
 • 2025-01-31
 • 2025-04-29
 • 2025-07-31
 • 2025-10-31
 • 2026-02-02
 • 2026-04-29
 • 2026-07-31
 • 2026-11-02
 • 2027-02-01
 • 2027-04-29
 • 2027-08-02
 • 2027-10-29
 • 2028-01-31

Dni wypłaty odsetek

 • 2024-05-07
 • 2024-08-07
 • 2024-11-07
 • 2025-02-07
 • 2025-05-07
 • 2025-08-07
 • 2025-11-07
 • 2026-02-07
 • 2026-05-07
 • 2026-08-07
 • 2026-11-07
 • 2027-02-07
 • 2027-05-07
 • 2027-08-07
 • 2027-11-07
 • 2028-02-07

Dzień wykupu

 • 2028-02-07