czwartek, 20 stycznia 2022

KRI0322

Emitent: Kredyt Inkaso S.A.
Seria: PA02
ISIN: PLKRINK00238
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 30 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 3.7%
Oprocentowanie bieżące: 3.99%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kredyt-inkaso-seria-pa02.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu o wartości 300 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji na koniec VI i VII okresu odsetkowego, tj. 28 marca 2021 r. i 28 września 2021 r.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,5x.

Obligacje KRI0322 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Novo FIO16016 000 zł0,05%0,00%2021-06-30
Agio Plus FIO1 639163 900 zł0,55%0,07%2021-06-30
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ30 8393 083 900 zł10,28%2,53%2021-06-30
SUMA32 6383 263 800 zł10,88%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-03-28
 • 2018-09-28
 • 2019-03-28
 • 2019-09-28
 • 2020-03-28
 • 2020-09-28
 • 2021-03-28
 • 2021-09-28

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-09-20
 • 2019-03-20
 • 2019-09-20
 • 2020-03-20
 • 2020-09-18
 • 2021-03-19
 • 2021-09-20
 • 2022-03-18

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-09-28
 • 2019-03-28
 • 2019-09-28
 • 2020-03-28
 • 2020-09-28
 • 2021-03-28
 • 2021-09-28
 • 2022-03-28

Dzień wykupu

 • 2022-03-28