czwartek, 09 lipca 2020

Kredyt Inkaso S.A.

Seria: PA02
ISIN: PLKRINK00238
Rynek: GPW RR


Obligacje wyemitowano w ramach programu o wartości 300 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji na koniec VI i VII okresu odsetkowego, tj. 28 marca 2021 r. i 28 września 2021 r.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,5x.

Emitent: Kredyt Inkaso S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRI0322
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 30 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.7%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.90%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-03-28
 • 2018-09-28
 • 2019-03-28
 • 2019-09-28
 • 2020-03-28
 • 2020-09-28
 • 2021-03-28
 • 2021-09-28

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-09-20
 • 2019-03-20
 • 2019-09-20
 • 2020-03-20
 • 2020-09-18
 • 2021-03-19
 • 2021-09-20
 • 2022-03-18

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-09-28
 • 2019-03-28
 • 2019-09-28
 • 2020-03-28
 • 2020-09-28
 • 2021-03-28
 • 2021-09-28
 • 2022-03-28

Dzień wykupu

 • 2022-03-28

Emisje