czwartek, 30 maja 2024

KRI0329

Emitent: Kredyt Inkaso S.A.
Seria: K1
ISIN: PLO111400050
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 85 834 020 PLN
Wartość nominalna: 833.34 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 4.9%
Oprocentowanie bieżące: 10.76%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kredyt-inkaso-seria-k1.pdf

Ważne informacje

W pierwszym okresie odsetkowym (do 28 września 2022 r.) marża wynosi 5,3 pkt proc., w pozostałych okresach 4,9 pkt proc.

Zabezpieczeniem obligacji są zastawy na certyfikatach funduszy wierzytelności, a także na portfelach wierzytelności.

Emitent zobowiązał się do częściowej amortyzacji obligacji na koniec każdego okresu odsetkowego, począwszy od końca III okresu odsetkowego, tj. 28 września 2023 r. kwota amortyzacji każdorazowo wyniesie 83,33 zł (28 września 2029 r., czyli w dniu ostatecznego wykupu, będzie to 83,37 zł).


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik skonsolidowanego zadłużenia finansowego netto / skonsolidowane kapitały własne przekroczy 2,5x, a emitent nie uzyska zgody zgromadzenia obligatariuszy na przekroczenie,
 • wskaźnik skonsolidowanego zadłużenia finansowego netto / EBITDA Gotówkowa przekroczy 4,0x, a emitent nie uzyska zgody zgromadzenia obligatariuszy na przekroczenie.

Obligacje KRI0329 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
BNP Paribas Parasol SFIO8 4057 891 000 zł8,16%0,66%2023-12-31
PKO Parasolowy FIO817826 000 zł0,20%0,59%2023-06-30
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO1 0004 460 000 zł5,00%0,31%2023-06-30
Alfa SFIO707 054 000 zł0,70%1,26%2023-06-30
Generali Fundusze FIO2 8082 635 000 zł2,73%0,03%2023-12-31
Agio Plus FIO3 0002 816 000 zł2,91%0,79%2023-12-31
Agio SFIO2 0001 878 000 zł1,94%2,39%2023-12-31
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ1 0001 024 000 zł0,31%0,21%2023-06-30
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ1388 000 zł0,06%0,11%2023-06-30
Pocztylion Plus DFE20 00017 400 000 zł0,06%8,33%2023-06-30
Pocztylion OFE3 7003 473 671 zł3,59%0,08%2023-12-31
SUMA42 80149 845 671 zł25,66%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2022-03-28
 • 2022-09-28
 • 2023-03-28
 • 2023-09-28
 • 2024-03-28
 • 2024-09-28
 • 2025-03-28
 • 2025-09-28
 • 2026-03-28
 • 2026-09-28
 • 2027-03-28
 • 2027-09-28
 • 2028-03-28
 • 2028-09-28

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2022-09-20
 • 2023-03-20
 • 2023-09-20
 • 2024-03-20
 • 2024-09-20
 • 2025-03-20
 • 2025-09-19
 • 2026-03-20
 • 2026-09-18
 • 2027-03-19
 • 2027-09-20
 • 2028-03-20
 • 2028-09-20
 • 2029-03-20

Dni wypłaty odsetek

 • 2022-09-28
 • 2023-03-28
 • 2023-09-28
 • 2024-03-28
 • 2024-09-28
 • 2025-03-28
 • 2025-09-28
 • 2026-03-28
 • 2026-09-28
 • 2027-03-28
 • 2027-09-28
 • 2028-03-28
 • 2028-09-28
 • 2029-03-28

Dzień wykupu

 • 2029-03-28