środa, 27 września 2023

KRI0329

Emitent: Kredyt Inkaso S.A.
Seria: K1
ISIN: PLO111400050
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 103 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 4.9%
Oprocentowanie bieżące: 11.85%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kredyt-inkaso-seria-k1.pdf

Ważne informacje

W pierwszym okresie odsetkowym (do 28 września 2022 r.) marża wynosi 5,3 pkt proc., w pozostałych okresach 4,9 pkt proc.

Zabezpieczeniem obligacji są zastawy na certyfikatach funduszy wierzytelności, a także na portfelach wierzytelności.

Emitent zobowiązał się do częściowej amortyzacji obligacji na koniec każdego okresu odsetkowego, począwszy od końca III okresu odsetkowego, tj. 28 września 2023 r. kwota amortyzacji każdorazowo wyniesie 83,33 zł (28 września 2029 r., czyli w dniu ostatecznego wykupu, będzie to 83,37 zł).


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik skonsolidowanego zadłużenia finansowego netto / skonsolidowane kapitały własne przekroczy 2,5x, a emitent nie uzyska zgody zgromadzenia obligatariuszy na przekroczenie,
 • wskaźnik skonsolidowanego zadłużenia finansowego netto / EBITDA Gotówkowa przekroczy 4,0x, a emitent nie uzyska zgody zgromadzenia obligatariuszy na przekroczenie.

Obligacje KRI0329 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Noble Funds FIO3 0003 015 000 zł2,91%0,10%2023-06-30
Opera SFIO6 4606 492 000 zł6,27%0,44%2023-06-30
BNP Paribas Parasol SFIO5 5405 568 000 zł5,38%1,00%2023-06-30
Uniqa Emerytura SFIO1 9011 911 000 zł1,85%0,46%2023-06-30
Uniqa OFE13 09913 165 000 zł12,72%0,06%2023-06-30
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ4 8624 887 000 zł4,72%0,07%2023-06-30
PKO BP Bankowy OFE800804 000 zł0,78%0,05%2023-06-30
Nationale Nederlanden DFE2 0002 010 000 zł1,94%2,74%2023-06-30
Millennium SFIO3 0003 015 000 zł2,91%0,89%2023-06-30
Allianz SFIO PPK4 5004 638 000 zł4,37%0,65%2023-06-30
Pekao FIO32 50033 493 000 zł31,55%0,27%2023-06-30
Goldman Sachs SFIO3 7003 631 439 zł3,59%0,14%2022-12-31
SUMA81 36282 629 439 zł78,99%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2022-03-28
 • 2022-09-28
 • 2023-03-28
 • 2023-09-28
 • 2024-03-28
 • 2024-09-28
 • 2025-03-28
 • 2025-09-28
 • 2026-03-28
 • 2026-09-28
 • 2027-03-28
 • 2027-09-28
 • 2028-03-28
 • 2028-09-28

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2022-09-20
 • 2023-03-20
 • 2023-09-20
 • 2024-03-20
 • 2024-09-20
 • 2025-03-20
 • 2025-09-19
 • 2026-03-20
 • 2026-09-18
 • 2027-03-19
 • 2027-09-20
 • 2028-03-20
 • 2028-09-20
 • 2029-03-20

Dni wypłaty odsetek

 • 2022-09-28
 • 2023-03-28
 • 2023-09-28
 • 2024-03-28
 • 2024-09-28
 • 2025-03-28
 • 2025-09-28
 • 2026-03-28
 • 2026-09-28
 • 2027-03-28
 • 2027-09-28
 • 2028-03-28
 • 2028-09-28
 • 2029-03-28

Dzień wykupu

 • 2029-03-28