wtorek, 06 czerwca 2023

KRI0329

Emitent: Kredyt Inkaso S.A.
Seria: K1
ISIN: PLO111400050
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 103 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 4.9%
Oprocentowanie bieżące: 11.85%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kredyt-inkaso-seria-k1.pdf

Ważne informacje

W pierwszym okresie odsetkowym (do 28 września 2022 r.) marża wynosi 5,3 pkt proc., w pozostałych okresach 4,9 pkt proc.

Zabezpieczeniem obligacji są zastawy na certyfikatach funduszy wierzytelności, a także na portfelach wierzytelności.

Emitent zobowiązał się do częściowej amortyzacji obligacji na koniec każdego okresu odsetkowego, począwszy od końca III okresu odsetkowego, tj. 28 września 2023 r. kwota amortyzacji każdorazowo wyniesie 83,33 zł (28 września 2029 r., czyli w dniu ostatecznego wykupu, będzie to 83,37 zł).


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik skonsolidowanego zadłużenia finansowego netto / skonsolidowane kapitały własne przekroczy 2,5x, a emitent nie uzyska zgody zgromadzenia obligatariuszy na przekroczenie,
 • wskaźnik skonsolidowanego zadłużenia finansowego netto / EBITDA Gotówkowa przekroczy 4,0x, a emitent nie uzyska zgody zgromadzenia obligatariuszy na przekroczenie.

Obligacje KRI0329 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Agio Plus FIO3 0002 972 000 zł2,91%1,08%2022-12-31
Agio SFIO2 0001 981 000 zł1,94%2,69%2022-12-31
Allianz Duo FIO3 0002 956 000 zł2,91%0,12%2022-12-31
BNP Paribas FIO8 9608 794 000 zł8,70%0,58%2022-12-31
BNP Paribas Parasol SFIO3 0402 983 000 zł2,95%0,86%2022-12-31
GAMMA Parasol Biznes SFIO1 9011 856 000 zł1,85%0,42%2022-12-31
Generali Fundusze FIO9 8169 888 000 zł9,53%0,17%2022-12-31
Generali Fundusze SFIO2 8162 836 000 zł2,73%0,18%2022-12-31
Pekao FIO35 50036 592 000 zł34,47%0,31%2022-12-31
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO4 5004 639 000 zł4,37%0,72%2022-12-31
PKO Parasolowy FIO13 09912 790 000 zł12,72%0,06%2022-12-31
Pocztylion OFE3 7003 631 439 zł3,59%0,14%2022-12-31
SUMA91 33291 918 439 zł88,67%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2022-03-28
 • 2022-09-28
 • 2023-03-28
 • 2023-09-28
 • 2024-03-28
 • 2024-09-28
 • 2025-03-28
 • 2025-09-28
 • 2026-03-28
 • 2026-09-28
 • 2027-03-28
 • 2027-09-28
 • 2028-03-28
 • 2028-09-28

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2022-09-20
 • 2023-03-20
 • 2023-09-20
 • 2024-03-20
 • 2024-09-20
 • 2025-03-20
 • 2025-09-19
 • 2026-03-20
 • 2026-09-18
 • 2027-03-19
 • 2027-09-20
 • 2028-03-20
 • 2028-09-20
 • 2029-03-20

Dni wypłaty odsetek

 • 2022-09-28
 • 2023-03-28
 • 2023-09-28
 • 2024-03-28
 • 2024-09-28
 • 2025-03-28
 • 2025-09-28
 • 2026-03-28
 • 2026-09-28
 • 2027-03-28
 • 2027-09-28
 • 2028-03-28
 • 2028-09-28
 • 2029-03-28

Dzień wykupu

 • 2029-03-28