piątek, 09 grudnia 2022

KRI0329

Emitent: Kredyt Inkaso S.A.
Seria: K1
ISIN: PLO111400050
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 103 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 4.9%
Oprocentowanie bieżące: 12.22%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kredyt-inkaso-seria-k1.pdf

Ważne informacje

W pierwszym okresie odsetkowym (do 28 września 2022 r.) marża wynosi 5,3 pkt proc., w pozostałych okresach 4,9 pkt proc.

Zabezpieczeniem obligacji są zastawy na certyfikatach funduszy wierzytelności, a także na portfelach wierzytelności.

Emitent zobowiązał się do częściowej amortyzacji obligacji na koniec każdego okresu odsetkowego, począwszy od końca III okresu odsetkowego, tj. 28 września 2023 r. kwota amortyzacji każdorazowo wyniesie 83,33 zł (28 września 2029 r., czyli w dniu ostatecznego wykupu, będzie to 83,37 zł).


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik skonsolidowanego zadłużenia finansowego netto / skonsolidowane kapitały własne przekroczy 2,5x, a emitent nie uzyska zgody zgromadzenia obligatariuszy na przekroczenie,
 • wskaźnik skonsolidowanego zadłużenia finansowego netto / EBITDA Gotówkowa przekroczy 4,0x, a emitent nie uzyska zgody zgromadzenia obligatariuszy na przekroczenie.

Obligacje KRI0329 w portfelach funduszy

Brak danych dla tej serii.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2022-03-28
 • 2022-09-28
 • 2023-03-28
 • 2023-09-28
 • 2024-03-28
 • 2024-09-28
 • 2025-03-28
 • 2025-09-28
 • 2026-03-28
 • 2026-09-28
 • 2027-03-28
 • 2027-09-28
 • 2028-03-28
 • 2028-09-28

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2022-09-20
 • 2023-03-20
 • 2023-09-20
 • 2024-03-20
 • 2024-09-20
 • 2025-03-20
 • 2025-09-19
 • 2026-03-20
 • 2026-09-18
 • 2027-03-19
 • 2027-09-20
 • 2028-03-20
 • 2028-09-20
 • 2029-03-20

Dni wypłaty odsetek

 • 2022-09-28
 • 2023-03-28
 • 2023-09-28
 • 2024-03-28
 • 2024-09-28
 • 2025-03-28
 • 2025-09-28
 • 2026-03-28
 • 2026-09-28
 • 2027-03-28
 • 2027-09-28
 • 2028-03-28
 • 2028-09-28
 • 2029-03-28

Dzień wykupu

 • 2029-03-28