sobota, 24 lutego 2024

KRI0427

Emitent: Kredyt Inkaso S.A.
Seria: M1
ISIN: PLKRINK00287
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 15 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 5.5%
Oprocentowanie bieżące: 11.36%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kredyt-inkaso-seria-m1.pdf

Ważne informacje

Obligacje oferowano w ramach programu emisji o wartości do 100 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,6 proc. na koniec II, III, IV i V okresu odsetkowego,
 • 0,4 proc. na koniec VI, VII, VIII i IX okresu odsetkowego,
 • 0,2 proc. na koniec X, XI, XII i XIII okresu odsetkowego,
 • 0 proc. na koniec XIV i XV okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • dług netto grupy przekroczy 4,0x EBITDA gotówkowej,
 • dług netto grupy przekroczy 2,25x kapitałów własnych.

Obligacje KRI0427 w portfelach funduszy

Brak danych dla tej serii.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2023-04-14
 • 2023-07-14
 • 2023-10-14
 • 2024-01-14
 • 2024-04-14
 • 2024-07-14
 • 2024-10-14
 • 2025-01-14
 • 2025-04-14
 • 2025-07-14
 • 2025-10-14
 • 2026-01-14
 • 2026-04-14
 • 2026-07-14
 • 2026-10-14
 • 2027-01-14

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2023-07-14
 • 2023-10-09
 • 2024-01-08
 • 2024-04-08
 • 2024-07-08
 • 2024-10-07
 • 2025-01-07
 • 2025-04-07
 • 2025-07-07
 • 2025-10-07
 • 2026-01-07
 • 2026-04-07
 • 2026-07-07
 • 2026-10-07
 • 2027-01-07
 • 2027-04-07

Dni wypłaty odsetek

 • 2023-07-14
 • 2023-10-14
 • 2024-01-14
 • 2024-04-14
 • 2024-07-14
 • 2024-10-14
 • 2025-01-14
 • 2025-04-14
 • 2025-07-14
 • 2025-10-14
 • 2026-01-14
 • 2026-04-14
 • 2026-07-14
 • 2026-10-14
 • 2027-01-14
 • 2027-04-14

Dzień wykupu

 • 2027-04-14