środa, 07 grudnia 2022

KRI0726

Emitent: Kredyt Inkaso S.A.
Seria: L1
ISIN: PLKRINK00279
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 15 679 300 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4.7%
Oprocentowanie bieżące: 12.14%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kredyt-inkaso-seria-l1.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 150 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji począwszy od dnia płatności za V okres odsetkowy. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,5 proc. w przypadku wykupu na koniec III lub IV okresu odsetkowego,
 • 0,4 proc. w przypadku wykupu na koniec V i VI okresu odsetkowego,
 • 0,3 proc. w przypadku wykupu na koniec VII i VIII okresu odsetkowego,
 • 0,2 proc. w przypadku wykupu na koniec IX i X okresu odsetkowego,
 • 0,1 proc. w przypadku wykupu na koniec XI i XII okresu odsetkowego,
 • 0 proc. w przypadku wykupu na koniec XIII okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik skonsolidowanego zadłużenia finansowego netto / skonsolidowane kapitały własne przekroczy 2,25x, a emitent nie uzyska zgody zgromadzenia obligatariuszy na przekroczenie,
 • wskaźnik skonsolidowanego zadłużenia finansowego netto / EBITDA Gotówkowa przekroczy 4,0x, a emitent nie uzyska zgody zgromadzenia obligatariuszy na przekroczenie,
 • wskaźnik skonsolidowana wartość aktywów nieobciążonych / skonsolidowane niezabezpieczone zadłużenie finansowe będzie spadnie poniżej 1,5x, , a emitent nie uzyska zgody zgromadzenia obligatariuszy na przekroczenie.

Obligacje KRI0726 w portfelach funduszy

Brak danych dla tej serii.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2022-08-03
 • 2022-10-27
 • 2023-01-27
 • 2023-04-27
 • 2023-07-27
 • 2023-10-27
 • 2024-01-27
 • 2024-04-27
 • 2024-07-27
 • 2024-10-27
 • 2025-01-27
 • 2025-04-27
 • 2025-07-27
 • 2025-10-27
 • 2026-01-27
 • 2026-04-27

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2022-10-19
 • 2023-01-19
 • 2023-04-19
 • 2023-07-19
 • 2023-10-19
 • 2024-01-19
 • 2024-04-19
 • 2024-07-19
 • 2024-10-18
 • 2025-01-17
 • 2025-04-17
 • 2025-07-18
 • 2025-10-17
 • 2026-01-19
 • 2026-04-17
 • 2026-07-17

Dni wypłaty odsetek

 • 2022-10-27
 • 2023-01-27
 • 2023-04-27
 • 2023-07-27
 • 2023-10-27
 • 2024-01-27
 • 2024-04-27
 • 2024-07-27
 • 2024-10-27
 • 2025-01-27
 • 2025-04-27
 • 2025-07-27
 • 2025-10-27
 • 2026-01-27
 • 2026-04-27
 • 2026-07-27

Dzień wykupu

 • 2026-07-27