czwartek, 21 września 2023

KRI1025

Emitent: Kredyt Inkaso S.A.
Seria: H1
ISIN: PLO111400035
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 3 666 900 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: stałe 6%
Oprocentowanie bieżące: 6%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kredyt-inkaso-seria-h1.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 150 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji począwszy od dnia płatności odsetek za V okres odsetkowy. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,5 proc. w przypadku wykupu na koniec V i VI okresu odsetkowego,
 • 0,4 proc. w przypadku wykupu na koniec VII i VIII okresu odsetkowego,
 • 0,3 proc. w przypadku wykupu na koniec IX i X okresu odsetkowego,
 • 0,2 proc. w przypadku wykupu na koniec XI i XII okresu odsetkowego,
 • 0,1 proc. w przypadku wykupu na koniec XIII i XIV okresu odsetkowego,
 • 0 proc. w przypadku wykupu na koniec XV okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik skonsolidowanego zadłużenia finansowego netto / skonsolidowane kapitały własne przekroczy 2,75X, a emitent nie uzyska zgody zgromadzenia obligatariuszy na przekroczenie.

Obligacje KRI1025 w portfelach funduszy

Brak danych dla tej serii.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-10-22
 • 2022-01-19
 • 2022-04-19
 • 2022-07-19
 • 2022-10-19
 • 2023-01-19
 • 2023-04-19
 • 2023-07-19
 • 2023-10-19
 • 2024-01-19
 • 2024-04-19
 • 2024-07-19
 • 2024-10-19
 • 2025-01-19
 • 2025-04-19
 • 2025-07-19

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2022-01-11
 • 2022-04-08
 • 2022-07-11
 • 2022-10-11
 • 2023-01-11
 • 2023-04-11
 • 2023-07-11
 • 2023-10-11
 • 2024-01-11
 • 2024-04-11
 • 2024-07-11
 • 2024-10-11
 • 2025-01-10
 • 2025-04-11
 • 2025-07-11
 • 2025-10-10

Dni wypłaty odsetek

 • 2022-01-19
 • 2022-04-19
 • 2022-07-19
 • 2022-10-19
 • 2023-01-19
 • 2023-04-19
 • 2023-07-19
 • 2023-10-19
 • 2024-01-19
 • 2024-04-19
 • 2024-07-19
 • 2024-10-19
 • 2025-01-19
 • 2025-04-19
 • 2025-07-19
 • 2025-10-19

Dzień wykupu

 • 2025-10-19