niedziela, 14 sierpnia 2022

KRI1221

Emitent: Kredyt Inkaso S.A.
Seria: PA01
ISIN: PLKRINK00220
Rynek: GPW RR
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 14 293 700 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 3.5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kredyt-inkaso-seria-pa01.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu o wartości 300 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji na koniec VI i VII okresu odsetkowego, tj. 18 grudnia 2020 r. i 18 czerwca 2021 r.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,5x.

Obligacje KRI1221 w portfelach funduszy

Brak danych dla tej serii.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-12-18
 • 2018-06-18
 • 2018-12-18
 • 2019-06-18
 • 2019-12-18
 • 2020-06-18
 • 2020-12-18
 • 2021-06-18

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-06-08
 • 2018-12-10
 • 2019-06-10
 • 2019-12-10
 • 2020-06-09
 • 2020-12-10
 • 2021-06-10
 • 2021-12-10

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-06-18
 • 2018-12-18
 • 2019-06-18
 • 2019-12-18
 • 2020-06-18
 • 2020-12-18
 • 2021-06-18
 • 2021-12-18

Dzień wykupu

 • 2021-12-18