piątek, 21 lipca 2017

Kruk S.A.

Seria: AA2
ISIN: PLKRK0000382
Rynek: GPW ASO


Gdy wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2 marża zostanie zwiększona o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji począwszy od dnia płatności odsetek za XII okres odsetkowy, tj. 7 marca 2019 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która w zależności od okresu odsetkowego, na koniec którego dojdzie do wcześniejszgo wykupu, może wynieść od 2,4 do 0,2 proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.

Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRU0322
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 150 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.25%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.98%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
AXA FIO Subfundusz Lokacyjny1 0001 000 000 zł0.67%0.27%2016-12-31
AXA FIO Subfundusz Obligacji1 1501 150 000 zł0.77%0.2%2016-12-31
AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych200200 000 zł0.13%0.19%2016-12-31
AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu150150 000 zł0.1%0.17%2016-12-31
BPH FIO Parasolowy Subfundusz Obligacji Korporacyjnych2 5002 500 000 zł1.67%0.96%2016-12-31
Investor Parasol FIO Subfundusz Płynna Lokata1 0001 000 000 zł0.67%0.11%2016-12-31
Ipopema SFIO Subfundusz Obligacji2 5002 500 000 zł1.67%0.64%2016-12-31
Ipopema SFIO Subfundusz Gotówkowy5 0005 000 000 zł3.33%2.11%2016-12-31
KBC Alfa SFIO8 0008 000 000 zł5.33%0.48%2016-12-31
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału10 00010 000 000 zł6.67%0.51%2016-12-31
UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Pieniężny40 00040 000 000 zł26.67%1.24%2016-12-31
UniFundusze SFIO Subfundusz SGB Gotówkowy875875 000 zł0.58%0.6%2016-12-31
UniFundusze SFIO Subfundusz UniWIBID Plus17 00017 000 000 zł11.33%1.28%2016-12-31
Allianz Polska OFE20 00020 000 000 zł13.33%0.29%2016-12-31
Pekao OFE10 00010 000 000 zł6.67%0.44%2016-12-31
OFE Pocztylion15 00015 000 000 zł10%0.53%2016-12-31
UniFundusze SFIO Subfundusz UniAktywny Pieniężny200200 000 zł0.13%0.64%2016-12-31
Ipopema Global Bonds FIZ1 4001 400 000 zł0.93%0.96%2016-12-31
SUMA:135 975135 975 000 zł90,65%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-03-07
 • 2016-06-07
 • 2016-09-07
 • 2016-12-07
 • 2017-03-07
 • 2017-06-07
 • 2017-09-07
 • 2017-12-07
 • 2018-03-07
 • 2018-06-07
 • 2018-09-07
 • 2018-12-07
 • 2019-03-07
 • 2019-06-07
 • 2019-09-07
 • 2019-12-07
 • 2020-03-07
 • 2020-06-07
 • 2020-09-07
 • 2020-12-07
 • 2021-03-07
 • 2021-06-07
 • 2021-09-07
 • 2021-12-07

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-05-30
 • 2016-08-30
 • 2016-11-29
 • 2017-02-27
 • 2017-05-30
 • 2017-08-30
 • 2017-11-29
 • 2018-02-27
 • 2018-05-29
 • 2018-08-30
 • 2018-11-29
 • 2019-02-27
 • 2019-05-30
 • 2019-08-30
 • 2019-11-29
 • 2020-02-28
 • 2020-05-29
 • 2020-08-28
 • 2020-11-27
 • 2021-02-26
 • 2021-05-27
 • 2021-08-30
 • 2021-11-29
 • 2022-02-25

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-06-07
 • 2016-09-07
 • 2016-12-07
 • 2017-03-07
 • 2017-06-07
 • 2017-09-07
 • 2017-12-07
 • 2018-03-07
 • 2018-06-07
 • 2018-09-07
 • 2018-12-07
 • 2019-03-07
 • 2019-06-07
 • 2019-09-07
 • 2019-12-07
 • 2020-03-07
 • 2020-06-07
 • 2020-09-07
 • 2020-12-07
 • 2021-03-07
 • 2021-06-07
 • 2021-09-07
 • 2021-12-07
 • 2022-03-07

Dzień wykupu

 • 2022-03-07

Emisje