piątek, 27 kwietnia 2018

Kruk S.A.

Seria: P4
ISIN: PLKRK0000242
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,5x,
 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.

Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRU0517
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 60 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.2%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Nordea OFE4 0604 060 000 zł6.77%0.06%2016-12-29
SUMA:4 0604 060 000 zł6,77%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2013-08-21
 • 2013-11-21
 • 2014-02-21
 • 2014-05-21
 • 2014-08-21
 • 2014-11-21
 • 2015-02-21
 • 2015-05-21
 • 2015-08-21
 • 2015-11-21
 • 2016-02-21
 • 2016-05-21
 • 2016-08-21
 • 2016-11-21
 • 2017-02-21

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2013-08-09
 • 2013-11-12
 • 2014-02-12
 • 2014-05-12
 • 2014-08-11
 • 2014-11-12
 • 2015-02-12
 • 2015-05-12
 • 2015-08-12
 • 2015-11-12
 • 2016-02-12
 • 2016-05-12
 • 2016-08-11
 • 2016-11-10
 • 2017-02-10
 • 2017-05-12

Dni wypłaty odsetek

 • 2013-08-20
 • 2013-11-20
 • 2014-02-20
 • 2014-05-20
 • 2014-08-20
 • 2014-11-20
 • 2015-02-20
 • 2015-05-20
 • 2015-08-20
 • 2015-11-20
 • 2016-02-20
 • 2016-05-20
 • 2016-08-20
 • 2016-11-20
 • 2017-02-20
 • 2017-05-20

Dzień wykupu

 • 2017-05-20

Emisje