czwartek, 27 lipca 2017

Kruk S.A.

Seria: P4
ISIN: PLKRK0000242
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,5x,
 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.

Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRU0517
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 60 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.2%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Agio Kapitał Plus FIO2 7002 700 000 zł4.5%1.47%2016-12-31
Altus FIO Parasolowy Subfindusz Pieniężny810810 000 zł1.35%0.55%2016-12-31
Raiffeisen SFIO Parasolowy Subfundusz Aktywnego Oszczędzania245245 000 zł0.41%0.22%2016-12-31
Raiffeisen SFIO Parasolowy Subfundusz Aktywnych Strategii Dłużnych4545 000 zł0.08%0.1%2016-12-31
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji200200 000 zł0.33%0.21%2016-12-31
Aviva Investors FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych400400 000 zł0.67%0.05%2016-12-31
Arka BZ WBK FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych1 9001 900 000 zł3.17%0.09%2016-12-31
Arka Prestiż SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych2 7002 700 000 zł4.5%0.09%2016-12-31
Eques SFIO Subfundusz Obligacji6969 000 zł0.12%1.05%2016-12-31
NN Parasol FIO Subfundusz Lokacyjny Plus379379 000 zł0.63%0.06%2016-12-31
MetLife FIO Parasol Krajowy Subfundusz Pieniężny4 3004 300 000 zł7.17%0.65%2016-12-31
Millennium FIO Subfundusz Depozytowy2 4152 415 000 zł4.03%0.17%2016-12-31
Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych8686 000 zł0.14%0.01%2016-12-31
Open Finance FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu200200 000 zł0.33%0.92%2016-12-31
Open Finance FIO Subfundusz Pieniężny200200 000 zł0.33%0.28%2016-12-31
Open Finance FIO Subfundusz Obligacji500500 000 zł0.83%1.13%2016-12-31
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału5 2335 233 000 zł8.72%0.27%2016-12-31
Skarbiec FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec-Depozytowy1 0001 000 000 zł1.67%0.46%2016-12-31
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec-Lokacyjny1 0001 000 000 zł1.67%0.37%2016-12-31
Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy500500 000 zł0.83%0.36%2016-12-31
Superfund SFIO Portfelowy Subfundusz Pieniężny550550 000 zł0.92%1.4%2016-12-31
Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu500500 000 zł0.83%0.21%2016-12-31
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ2 2002 200 000 zł3.67%1.15%2016-12-31
BNP Paribas FIO Subfundusz Papierów Dłużnych380380 000 zł0.63%1.68%2016-12-31
Allianz Polska OFE7 0007 000 000 zł11.67%0.1%2016-12-31
Nordea OFE4 0604 060 000 zł6.77%0.06%2016-12-31
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Aktywnego Inwestowania100100 000 zł0.17%0.11%2016-12-31
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Stabilnego Inwestowania5050 000 zł0.08%1.38%2016-12-31
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Obligacji5050 000 zł0.08%0.14%2016-12-31
SUMA:39 77239 772 000 zł66,29%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2013-08-21
 • 2013-11-21
 • 2014-02-21
 • 2014-05-21
 • 2014-08-21
 • 2014-11-21
 • 2015-02-21
 • 2015-05-21
 • 2015-08-21
 • 2015-11-21
 • 2016-02-21
 • 2016-05-21
 • 2016-08-21
 • 2016-11-21
 • 2017-02-21

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2013-08-09
 • 2013-11-12
 • 2014-02-12
 • 2014-05-12
 • 2014-08-11
 • 2014-11-12
 • 2015-02-12
 • 2015-05-12
 • 2015-08-12
 • 2015-11-12
 • 2016-02-12
 • 2016-05-12
 • 2016-08-11
 • 2016-11-10
 • 2017-02-10
 • 2017-05-12

Dni wypłaty odsetek

 • 2013-08-20
 • 2013-11-20
 • 2014-02-20
 • 2014-05-20
 • 2014-08-20
 • 2014-11-20
 • 2015-02-20
 • 2015-05-20
 • 2015-08-20
 • 2015-11-20
 • 2016-02-20
 • 2016-05-20
 • 2016-08-20
 • 2016-11-20
 • 2017-02-20
 • 2017-05-20

Dzień wykupu

 • 2017-05-20

Emisje