czwartek, 30 marca 2017

Kruk S.A.

Seria: AC1
ISIN: PLKRK0000408
Rynek: GPW ASO


Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,20, marża zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż w dniu płatności odsetek za XII okres odsetkowy.

W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która w zależności od okresu odsetkowego, na koniec którego dojdzie do wcześniejszego wykupu, może wynieść od 2,4 do 0,2 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
 • wskaźnik zadłużenie finansowego netto/EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.

Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRU0522
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 57 900 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.25%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.98%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Altus FIO Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny7 5007 500 000 zł12.95%2.89%2016-06-30
BPH FIO Parasolowy Subfundusz Obligacji Korporacyjnych1 7501 750 000 zł3.02%0.67%2016-12-31
Noble Funds FIO Subfundusz Pieniężny500500 000 zł0.86%0.79%2016-06-30
Noble Funds FIO Subfundusz Mieszany1 3001 300 000 zł2.25%1.25%2016-06-30
Noble Funds FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus500500 000 zł0.86%0.27%2016-06-30
Pioneer FIO Subfundusz Pieniężny Plus5 0005 000 000 zł8.64%0.52%2016-06-30
Pioneer FIO Subfundusz Obligacji Plus8 0008 000 000 zł13.82%0.44%2016-06-30
Pioneer FIO Subfundusz Obligacji - Dynamiczna Alokacja 22 0002 000 000 zł3.45%0.48%2016-06-30
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO5 0005 000 000 zł8.64%0.73%2016-06-30
Allianz Polska OFE15 00015 000 000 zł25.91%0.22%2016-12-31
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Aktywnego Inwestowania200200 000 zł0.35%2.06%2016-06-30
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Obligacji200200 000 zł0.35%2.51%2016-06-30
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Pieniężny2 0002 000 000 zł3.45%1.06%2016-06-30
SUMA:48 95048 950 000 zł84,54%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-05-09
 • 2016-08-09
 • 2016-11-09
 • 2017-02-09
 • 2017-05-09
 • 2017-08-09
 • 2017-11-09
 • 2018-02-09
 • 2018-05-09
 • 2018-08-09
 • 2018-11-09
 • 2019-02-09
 • 2019-05-09
 • 2019-08-09
 • 2019-11-09
 • 2020-02-09
 • 2020-05-09
 • 2020-08-09
 • 2020-11-09
 • 2021-02-09
 • 2021-05-09
 • 2021-08-09
 • 2021-11-09
 • 2022-02-09

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-08-01
 • 2016-10-31
 • 2017-02-01
 • 2017-04-27
 • 2017-08-01
 • 2017-10-31
 • 2018-02-01
 • 2018-04-27
 • 2018-08-01
 • 2018-10-31
 • 2019-02-01
 • 2019-04-29
 • 2019-08-01
 • 2019-10-31
 • 2020-01-31
 • 2020-04-30
 • 2020-07-31
 • 2020-10-30
 • 2021-02-01
 • 2021-04-29
 • 2021-07-30
 • 2021-10-29
 • 2022-02-01
 • 2022-04-28

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-08-09
 • 2016-11-09
 • 2017-02-09
 • 2017-05-09
 • 2017-08-09
 • 2017-11-09
 • 2018-02-09
 • 2018-05-09
 • 2018-08-09
 • 2018-11-09
 • 2019-02-09
 • 2019-05-09
 • 2019-08-09
 • 2019-11-09
 • 2020-02-09
 • 2020-05-09
 • 2020-08-09
 • 2020-11-09
 • 2021-02-09
 • 2021-05-09
 • 2021-08-09
 • 2021-11-09
 • 2022-02-09
 • 2022-05-09

Dzień wykupu

 • 2022-05-09

Emisje