niedziela, 21 lipca 2019

Kruk S.A.

Seria: AC1
ISIN: PLKRK0000408
Rynek: GPW ASO


Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,20, marża zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż w dniu płatności odsetek za XII okres odsetkowy.

W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która w zależności od okresu odsetkowego, na koniec którego dojdzie do wcześniejszego wykupu, może wynieść od 2,4 do 0,2 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
 • wskaźnik zadłużenie finansowego netto/EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.

Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRU0522
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 57 900 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.25%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.97%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Allianz Polska OFE15 00015 000 000 zł25.91%0.21%2018-12-31
NN Parasol FIO Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji (d. Lokacyjny Plus)297297 000 zł0.51%0.02%2018-12-31
Noble Funds FIO Subfundusz Mieszany1 3001 300 000 zł2.25%2.2%2018-12-31
Noble Funds FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus500500 000 zł0.86%0.46%2018-12-31
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Konserwatywnego Oszczędzania2 0002 000 000 zł3.45%0.2%2018-12-31
Pekao FIO Subfundusz Obligacji Plus8 0008 000 000 zł13.82%0.33%2018-12-31
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO5 0005 000 000 zł8.64%0.58%2018-12-31
Pekao FIO Subfundusz Obligacji - Dynamiczna Alokacja 22 0002 000 000 zł3.45%0.37%2018-12-31
Pekao FIO Subfundusz Oszczędny Plus (d. Pieniężny Plus)5 0005 000 000 zł8.64%0.24%2018-12-31
Agio Plus FIO Subfundusz Kapitał Plus550550 000 zł0.95%0.46%2018-12-31
Agio Plus FIO Subfundusz Stabilny Plus200200 000 zł0.35%1.1%2018-12-31
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Obligacji200200 000 zł0.35%0.07%2018-12-31
Pekao FIO Subfundusz Oszczędny (d. Pieniężny)1 7501 750 000 zł3.02%0.03%2018-12-31
mFundusz Konserwatywny SFIO3 9343 934 000 zł6.79%0.69%2018-12-31
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Aktywnego Inwestowania200200 000 zł0.35%0.06%2018-12-31
Franklin Templeton FIO Subfundusz Elastycznego Dochodu770770 000 zł1.33%0.89%2018-12-31
Agio Plus FIO Subfundusz Oszczędnościowy Plus (d. Pieniężny Plus)250250 000 zł0.43%1.37%2018-12-31
Noble Funds FIO Subfundusz Oszczędnościowy (d. Pieniężny)500500 000 zł0.86%0.17%2018-12-31
SUMA:47 45147 451 000 zł81,95%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-05-09
 • 2016-08-09
 • 2016-11-09
 • 2017-02-09
 • 2017-05-09
 • 2017-08-09
 • 2017-11-09
 • 2018-02-09
 • 2018-05-09
 • 2018-08-09
 • 2018-11-09
 • 2019-02-09
 • 2019-05-09
 • 2019-08-09
 • 2019-11-09
 • 2020-02-09
 • 2020-05-09
 • 2020-08-09
 • 2020-11-09
 • 2021-02-09
 • 2021-05-09
 • 2021-08-09
 • 2021-11-09
 • 2022-02-09

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-08-01
 • 2016-10-31
 • 2017-02-01
 • 2017-04-27
 • 2017-08-01
 • 2017-10-31
 • 2018-02-01
 • 2018-04-27
 • 2018-08-01
 • 2018-10-31
 • 2019-02-01
 • 2019-04-29
 • 2019-08-01
 • 2019-10-31
 • 2020-01-31
 • 2020-04-30
 • 2020-07-31
 • 2020-10-30
 • 2021-02-01
 • 2021-04-29
 • 2021-07-30
 • 2021-10-29
 • 2022-02-01
 • 2022-04-28

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-08-09
 • 2016-11-09
 • 2017-02-09
 • 2017-05-09
 • 2017-08-09
 • 2017-11-09
 • 2018-02-09
 • 2018-05-09
 • 2018-08-09
 • 2018-11-09
 • 2019-02-09
 • 2019-05-09
 • 2019-08-09
 • 2019-11-09
 • 2020-02-09
 • 2020-05-09
 • 2020-08-09
 • 2020-11-09
 • 2021-02-09
 • 2021-05-09
 • 2021-08-09
 • 2021-11-09
 • 2022-02-09
 • 2022-05-09

Dzień wykupu

 • 2022-05-09

Emisje