czwartek, 18 lipca 2019

Kruk S.A.

Seria: AD1
ISIN: PLKRK0000432
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x marża odsetkowa wzrośnie o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. Może do tego dojść na koniec VIII, IX, X i XI okresu odsetkowego, a w takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości odpowiednio 0,8 proc., 0,6 proc., 0,4 proc. lub 0,2 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA gotókowa przekroczy 4,0x.

Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRU0619
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 2.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
BNP Paribas FIO Subfundusz Akcji1 0001 000 000 zł2%3.95%2018-12-31
Millennium FIO Subfundusz Obligacji Klasyczny (d. Depozytowy)6 0006 000 000 zł12%0.33%2018-12-31
Investor Parasol FIO Subfundusz Oszczędnościowy (d. Płynna Lokata)500500 000 zł1%0.01%2018-12-31
Investor Parasol SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych2525 000 zł0.05%2.1%2018-12-31
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału21 50021 500 000 zł43%1.67%2018-12-31
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Global Balanced5 5005 500 000 zł11%3.78%2018-12-31
Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych8 7458 745 000 zł17.49%0.55%2018-12-31
Copernicus FIO Subfundusz Oszczędnościowy (d. Dłużny Skarbowy Plus)9797 000 zł0.19%2.66%2018-12-31
BGŻ SFIO Subfundusz Lokata Kapitału100100 000 zł0.2%0.06%2018-12-31
SUMA:43 46743 467 000 zł86,93%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-06-09
 • 2016-09-09
 • 2016-12-09
 • 2017-03-09
 • 2017-06-09
 • 2017-09-09
 • 2017-12-09
 • 2018-03-09
 • 2018-06-09
 • 2018-09-09
 • 2018-12-09
 • 2019-03-09

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-09-01
 • 2016-12-01
 • 2017-03-01
 • 2017-06-01
 • 2017-09-01
 • 2017-12-01
 • 2018-03-01
 • 2018-06-01
 • 2018-08-31
 • 2018-11-30
 • 2019-03-01
 • 2019-05-31

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-09-09
 • 2016-12-09
 • 2017-03-09
 • 2017-06-09
 • 2017-09-09
 • 2017-12-09
 • 2018-03-09
 • 2018-06-09
 • 2018-09-09
 • 2018-12-09
 • 2019-03-09
 • 2019-06-09

Dzień wykupu

 • 2019-06-09

Emisje