czwartek, 21 czerwca 2018

Kruk S.A.

Seria: Z1
ISIN: PLKRK0000341
Rynek: GPW ASO


W przypadku gdy wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x marża odsetkowa wzrośnie o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. Opcja call może zostać zrealizowana nie wcześniej niż w dniu wypłaty odsetek za XII okres odsetkowy, tj. 8 czerwca 2018 roku. W takim przypadku emitent zapłaci obligatariuszom dodatkową premię w wysokości, która - jeśli do wykupu dojdzie na koniec XII okresu odsetkowego - wyniesie 2,4 proc. wartości nominalnej wykupywanych papierów. Z każdym kolejnym okresem premia będzie malała o 0,2 pkt proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA gotówkowa na poziomie skonsolidowanym przekroczy 4,0x.

Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRU0621
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 100 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.1%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.80%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Allianz Polska OFE10 00010 000 000 zł10%0.12%2017-12-29
Nationale-Nederlanden OFE19 50019 500 000 zł19.5%0.04%2017-12-29
Nordea OFE5 0005 000 000 zł5%0.07%2016-12-29
OFE Pocztylion7 0007 000 000 zł7%0.22%2017-12-29
Ipopema SFIO Subfundusz Makro Alokacji600600 000 zł0.6%2.11%2017-12-31
Ipopema SFIO Subfundusz Obligacji1 0001 000 000 zł1%0.35%2017-12-31
Investor Parasol FIO Subfundusz Płynna Lokata2 8002 800 000 zł2.8%0.11%2017-12-31
Investor Parasol SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych3535 000 zł0.04%2.52%2017-12-31
Pekao FIO Subfundusz Zrównoważony700700 000 zł0.7%0.07%2017-12-31
UniFundusze FIO Subfundusz UniDolar Pieniężny300300 000 zł0.3%2.08%2017-12-31
UniFundusze SFIO Subfundusz UniEURIBOR600600 000 zł0.6%5.01%2017-12-31
UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Pieniężny5 6005 600 000 zł5.6%0.11%2017-12-31
UniFundusze FIO Subfundusz UniLokata2 8002 800 000 zł2.8%0.26%2017-12-31
UniFundusze SFIO Subfundusz UniWIBID Plus3 5003 500 000 zł3.5%0.31%2017-12-31
GAMMA Alfa SFIO1 7201 720 000 zł1.72%0.1%2017-12-31
GAMMA Parasol FIO Subfundusz Aktywny140140 000 zł0.14%0.42%2018-03-29
GAMMA Parasol FIO Subfundusz Stabilny340340 000 zł0.34%0.52%2018-03-29
Alior SFIO Subfundusz Papierów Dłużnych100100 000 zł0.1%0.95%2017-12-31
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji Długoterminowych4 0004 000 000 zł4%0.65%2017-12-31
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Papierów Dłużnych Plus7 0007 000 000 zł7%0.36%2017-12-31
AXA FIO Subfundusz Lokacyjny600600 000 zł0.6%0.19%2017-12-31
AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych400400 000 zł0.4%0.45%2017-12-31
Investor Parasol FIO Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego700700 000 zł0.7%0.07%2017-12-31
Investor Parasol FIO Subfundusz Zrównoważony765765 000 zł0.77%0.09%2017-12-31
Investor Parasol FIO Subfundusz Obligacji550550 000 zł0.55%0.6%2017-12-31
Noble Funds FIO Subfundusz Pieniężny500500 000 zł0.5%0.28%2017-12-31
Pekao FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu525525 000 zł0.53%0.15%2017-12-31
Pekao FIO Subfundusz Obligacji Plus3 1503 150 000 zł3.15%0.18%2017-12-31
Pekao FIO Subfundusz Stabilnego Inwestowania350350 000 zł0.35%0.4%2017-12-31
Pekao FIO Subfundusz Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2875875 000 zł0.88%0.22%2017-12-31
Pekao FIO Subfundusz Pieniężny Plus1 4001 400 000 zł1.4%0.18%2017-12-31
Investor Parasol SFIO Subfundusz Bezpiecznego Wzrostu200200 000 zł0.2%0.2%2017-12-31
Pocztowy SFIO Subfundusz Gotówkowy450450 000 zł0.45%0.29%2017-12-31
AEGON OFE5 0005 000 000 zł5%0.03%2017-12-29
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji500500 000 zł0.5%3.15%2017-12-31
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny500500 000 zł0.5%3.86%2017-12-31
SUMA:89 20089 200 000 zł89,20%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-06-08
 • 2015-09-08
 • 2015-12-08
 • 2016-03-08
 • 2016-06-08
 • 2016-09-08
 • 2016-12-08
 • 2017-03-08
 • 2017-06-08
 • 2017-09-08
 • 2017-12-08
 • 2018-03-08
 • 2018-06-08
 • 2018-09-08
 • 2018-12-08
 • 2019-03-08
 • 2019-06-08
 • 2019-09-08
 • 2019-12-08
 • 2020-03-08
 • 2020-06-08
 • 2020-09-08
 • 2020-12-08
 • 2021-03-08

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-08-31
 • 2015-11-30
 • 2016-02-29
 • 2016-05-31
 • 2016-08-31
 • 2016-11-30
 • 2017-02-28
 • 2017-05-31
 • 2017-08-31
 • 2017-11-30
 • 2018-02-28
 • 2018-05-30
 • 2018-08-31
 • 2018-11-30
 • 2019-02-28
 • 2019-05-31
 • 2019-08-30
 • 2019-11-29
 • 2020-02-28
 • 2020-05-29
 • 2020-08-31
 • 2020-11-30
 • 2021-02-26
 • 2021-05-28

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-09-08
 • 2015-12-08
 • 2016-03-08
 • 2016-06-08
 • 2016-09-08
 • 2016-12-08
 • 2017-03-08
 • 2017-06-08
 • 2017-09-08
 • 2017-12-08
 • 2018-03-08
 • 2018-06-08
 • 2018-09-08
 • 2018-12-08
 • 2019-03-08
 • 2019-06-08
 • 2019-09-08
 • 2019-12-08
 • 2020-03-08
 • 2020-06-08
 • 2020-09-08
 • 2020-12-08
 • 2021-03-08
 • 2021-06-08

Dzień wykupu

 • 2021-06-08

Emisje