czwartek, 18 lipca 2019

Kruk S.A.

Seria: AA4
ISIN: PLKRK0000465
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x marża zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec XII okresu odsetkowego, tj. 18 października 2019 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia os wartości nominalnej wykupywanych obligacji, która w zależności na koniec którego okresu odsetkowego dojdzie do wykupu, wyniesie:

 • XII - 2,4 proc.
 • XIII - 2,2 proc.
 • XIV - 2,0 proc.
 • XV - 1,8 proc.
 • XVI - 1,6 proc.
 • XVII - 1,4 proc.
 • XVIII - 1,2 proc.
 • XIX - 1,0 proc.
 • XX - 0,8 proc.
 • XXI - 0,6 proc.
 • XXII - 0,4 proc.
 • XXIII - 0,2 proc.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.

 

Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRU1022
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 75 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.25%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.97%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Amundi Parasolowy FIO Subfundusz Globalnych Perspektyw Konserwatywny800800 000 zł1.07%1.77%2018-12-31
Pekao FIO Subfundusz Obligacji Plus10 00010 000 000 zł13.33%0.42%2018-12-31
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO2 0002 000 000 zł2.67%0.23%2018-12-31
Pekao FIO Subfundusz Obligacji - Dynamiczna Alokacja 23 0003 000 000 zł4%0.55%2018-12-31
Pekao FIO Subfundusz Oszczędny Plus (d. Pieniężny Plus)7 0007 000 000 zł9.33%0.34%2018-12-31
AEGON OFE15 00015 000 000 zł20%0.11%2018-12-31
SUMA:37 80037 800 000 zł50,40%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-10-18
 • 2017-01-18
 • 2017-04-18
 • 2017-07-18
 • 2017-10-18
 • 2018-01-18
 • 2018-04-18
 • 2018-07-18
 • 2018-10-18
 • 2019-01-18
 • 2019-04-18
 • 2019-07-18
 • 2019-10-18
 • 2020-01-18
 • 2020-04-18
 • 2020-07-18
 • 2020-10-18
 • 2021-01-18
 • 2021-04-18
 • 2021-07-18
 • 2021-10-18
 • 2022-01-18
 • 2022-04-18
 • 2022-07-18

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-01-10
 • 2017-04-07
 • 2017-07-10
 • 2017-10-10
 • 2018-01-10
 • 2018-04-10
 • 2018-07-10
 • 2018-10-10
 • 2019-01-10
 • 2019-04-10
 • 2019-07-10
 • 2019-10-10
 • 2020-01-10
 • 2020-04-09
 • 2020-07-10
 • 2020-10-09
 • 2021-01-08
 • 2021-04-09
 • 2021-07-09
 • 2021-10-08
 • 2022-01-10
 • 2022-04-08
 • 2022-07-08
 • 2022-10-10

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-01-18
 • 2017-04-18
 • 2017-07-18
 • 2017-10-18
 • 2018-01-18
 • 2018-04-18
 • 2018-07-18
 • 2018-10-18
 • 2019-01-18
 • 2019-04-18
 • 2019-07-18
 • 2019-10-18
 • 2020-01-18
 • 2020-04-18
 • 2020-07-18
 • 2020-10-18
 • 2021-01-18
 • 2021-04-18
 • 2021-07-18
 • 2021-10-18
 • 2022-01-18
 • 2022-04-18
 • 2022-07-18
 • 2022-10-18

Dzień wykupu

 • 2022-10-18

Emisje