wtorek, 18 stycznia 2022

KRU1022

Emitent: Kruk S.A.
Seria: AA4
ISIN: PLKRK0000465
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 75 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 3.25%
Oprocentowanie bieżące: 3.92%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-aa4.pdf

Ważne informacje

Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x marża zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec XII okresu odsetkowego, tj. 18 października 2019 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia os wartości nominalnej wykupywanych obligacji, która w zależności na koniec którego okresu odsetkowego dojdzie do wykupu, wyniesie:

 • XII - 2,4 proc.
 • XIII - 2,2 proc.
 • XIV - 2,0 proc.
 • XV - 1,8 proc.
 • XVI - 1,6 proc.
 • XVII - 1,4 proc.
 • XVIII - 1,2 proc.
 • XIX - 1,0 proc.
 • XX - 0,8 proc.
 • XXI - 0,6 proc.
 • XXII - 0,4 proc.
 • XXIII - 0,2 proc.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.

 

Obligacje KRU1022 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Allianz Polska OFE29 00029 000 000 zł38,67%0,43%2020-12-31
Quercus Parasolowy SFIO412412 000 zł0,55%0,01%2021-06-30
Aegon OFE15 00015 000 000 zł20,00%0,12%2020-12-31
Pekao FIO20 00020 000 000 zł26,67%0,15%2021-06-30
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO2 0002 000 000 zł2,67%0,18%2021-06-30
Amundi Parasolowy FIO800800 000 zł1,07%0,05%2021-06-30
Allianz Polska DFE300300 000 zł0,40%1,49%2020-12-31
SUMA67 51267 512 000 zł90,02%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-10-18
 • 2017-01-18
 • 2017-04-18
 • 2017-07-18
 • 2017-10-18
 • 2018-01-18
 • 2018-04-18
 • 2018-07-18
 • 2018-10-18
 • 2019-01-18
 • 2019-04-18
 • 2019-07-18
 • 2019-10-18
 • 2020-01-18
 • 2020-04-18
 • 2020-07-18
 • 2020-10-18
 • 2021-01-18
 • 2021-04-18
 • 2021-07-18
 • 2021-10-18
 • 2022-01-18
 • 2022-04-18
 • 2022-07-18

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-01-10
 • 2017-04-07
 • 2017-07-10
 • 2017-10-10
 • 2018-01-10
 • 2018-04-10
 • 2018-07-10
 • 2018-10-10
 • 2019-01-10
 • 2019-04-10
 • 2019-07-10
 • 2019-10-10
 • 2020-01-10
 • 2020-04-09
 • 2020-07-10
 • 2020-10-09
 • 2021-01-08
 • 2021-04-09
 • 2021-07-09
 • 2021-10-08
 • 2022-01-10
 • 2022-04-08
 • 2022-07-08
 • 2022-10-10

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-01-18
 • 2017-04-18
 • 2017-07-18
 • 2017-10-18
 • 2018-01-18
 • 2018-04-18
 • 2018-07-18
 • 2018-10-18
 • 2019-01-18
 • 2019-04-18
 • 2019-07-18
 • 2019-10-18
 • 2020-01-18
 • 2020-04-18
 • 2020-07-18
 • 2020-10-18
 • 2021-01-18
 • 2021-04-18
 • 2021-07-18
 • 2021-10-18
 • 2022-01-18
 • 2022-04-18
 • 2022-07-18
 • 2022-10-18

Dzień wykupu

 • 2022-10-18