wtorek, 24 kwietnia 2018

Kruk S.A.

Seria: U1
ISIN: PLKRK0000309
Rynek: GPW ASO


Gdy wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x marża odsetkowa wzrośnie o 0,5 pkt proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,5,
 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA gotówkowa na poziomie skonsolidowanym przekroczy 4,0x.

Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRU1218
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 10 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.02%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
NN Parasol FIO Subfundusz Lokacyjny Plus9292 000 zł0.92%0.01%2017-06-30
Millennium FIO Subfundusz Depozytowy1616 000 zł0.16%0%2017-06-30
BPS SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych2222 000 zł0.22%0.06%2017-06-30
Investor Parasol FIO Subfundusz Płynna Lokata1 2261 226 000 zł12.26%0.07%2017-06-30
Investor Parasol FIO Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego550550 000 zł5.5%0.08%2017-06-30
Investor Parasol FIO Subfundusz Zrównoważony300300 000 zł3%0.05%2017-06-30
Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych3 4153 415 000 zł34.15%0.18%2017-06-30
Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus300300 000 zł3%0.12%2017-12-31
FIZ BDM Obligo450450 000 zł4.5%4.71%2017-06-30
Agio Plus FIO Subfundusz Stabilny Plus2020 000 zł0.2%0.22%2017-06-30
Agio Plus SFIO Subfundusz Kapitał2 8062 806 000 zł28.06%0.8%2017-06-30
Investor Parasol SFIO Subfundusz Bezpiecznego Wzrostu200200 000 zł2%0.41%2017-06-30
SUMA:9 3979 397 000 zł93,97%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2013-12-05
 • 2014-03-06
 • 2014-06-06
 • 2014-09-06
 • 2014-12-06
 • 2015-03-06
 • 2015-06-06
 • 2015-09-06
 • 2015-12-06
 • 2016-03-06
 • 2016-06-06
 • 2016-09-06
 • 2016-12-06
 • 2017-03-06
 • 2017-06-06
 • 2017-09-06
 • 2017-12-06
 • 2018-03-06
 • 2018-06-06
 • 2018-09-06

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-02-25
 • 2014-05-28
 • 2014-08-28
 • 2014-11-27
 • 2015-02-25
 • 2015-05-27
 • 2015-08-28
 • 2015-11-27
 • 2016-02-26
 • 2016-05-27
 • 2016-08-26
 • 2016-11-25
 • 2017-02-24
 • 2017-05-26
 • 2017-08-28
 • 2017-11-27
 • 2018-02-23
 • 2018-05-25
 • 2018-08-28
 • 2018-11-27

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-03-05
 • 2014-06-05
 • 2014-09-05
 • 2014-12-05
 • 2015-03-05
 • 2015-06-05
 • 2015-09-05
 • 2015-12-05
 • 2016-03-05
 • 2016-06-05
 • 2016-09-05
 • 2016-12-05
 • 2017-03-05
 • 2017-06-05
 • 2017-09-05
 • 2017-12-05
 • 2018-03-05
 • 2018-06-05
 • 2018-09-05
 • 2018-12-05

Dzień wykupu

 • 2018-12-05

Emisje