wtorek, 19 czerwca 2018

Lokum Deweloper S.A.

Seria: A
ISIN: PLLKMDW00015
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka wpisana na pierwszym miejscu na nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu, której wartość wg wyceny z 27.06.2014 r. biegły oszacował na 35 mln zł.

Podstawowa marża została ustalona na 3,8 pkt proc. Jednak jeśli wskaźnik dźwigni finansowej osiągnie poziom 0,5 lub więcej, marża wzrośnie do 4,3 pkt proc., natomiast jeśli osiągnie on poziom 0,7 lub więcej, marża wyniesie 4,8 pkt proc.

Emitent ma prawo dokonać wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. Nie może to jednak nastąpić wcześniej niż po upływie roku od dnia emisji, czyli od 17.10.2014 r. W zależności od okresu odsetkowego, w którym emitent zrealizuje opcję wcześniejszego wykupu, obligatariuszom będzie przysługiwała dodatkowa premia w wysokości od 1 proc. do 0,25 proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • Dariusz Olczyk przestanie bezpośrednio lub pośrednio posiadać lub kontrolować łącznie co najmniej 51 proc. głosów w kapitale emitenta,
 • obligacje zostaną wycofane z obrotu na Catalyst.

Emitent: Lokum Deweloper S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: LKD1017
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 30 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.8%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-04-18
 • 2015-10-17
 • 2016-04-19
 • 2016-10-18
 • 2017-04-19

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-04-09
 • 2015-10-08
 • 2016-04-08
 • 2016-10-07
 • 2017-04-07
 • 2017-10-09

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-04-17
 • 2015-10-16
 • 2016-04-18
 • 2016-10-17
 • 2017-04-18
 • 2017-10-17

Dzień wykupu

 • 2017-10-17

Emisje