niedziela, 25 lutego 2024

LPP1224

Emitent: LPP S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
BBB-
stabilna
Seria: A
ISIN: PLLPP0000060
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 300 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 1.1%
Oprocentowanie bieżące: 6.92%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: lpp-seria-a.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 300 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu części lub całości wyemitowanych obligacji w dniach płatności odsetek przypadających 12 grudnia 2023 r. i 12 czerwca 2024 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie odpowiednio 0,35 proc. i 0,16 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji


Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,5x,
 • wskaźnik kapitałowy spadnie poniżej 0,35x.

Obligacje LPP1224 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2019-12-12
 • 2020-06-12
 • 2020-12-12
 • 2021-06-12
 • 2021-12-12
 • 2022-06-12
 • 2022-12-12
 • 2023-06-12
 • 2023-12-12
 • 2024-06-12

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2020-06-04
 • 2020-12-04
 • 2021-06-04
 • 2021-12-03
 • 2022-06-03
 • 2022-12-02
 • 2023-06-02
 • 2023-12-04
 • 2024-06-04
 • 2024-12-04

Dni wypłaty odsetek

 • 2020-06-12
 • 2020-12-12
 • 2021-06-12
 • 2021-12-12
 • 2022-06-12
 • 2022-12-12
 • 2023-06-12
 • 2023-12-12
 • 2024-06-12
 • 2024-12-12

Dzień wykupu

 • 2024-12-12