wtorek, 14 lipca 2020

Mo-Bruk S.A.

OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.

Seria B.

Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych należących do emitenta o szacunkowej wartości rynkowej 119,5 mln zł oraz hipoteka na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, wycenionej na 3,5 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu począwszy od 1 marca 2015 roku. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia w wysokości 1 proc. od wartości nominalnej.

Obligatariusze mają prawo żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

- iloraz kwoty zobowiązań całkowitych emitenta pomniejszonych o wartość rozliczeń międzyokresowych przychodów i sumy kapitałów własnych przekroczy 1,75;

- emitent wyemituje jakiekolwiek obligacje, których dzień zapadalności lub dzień rzeczywistej realizacji wcześniejszego wykupu przypadnie przed dniem wykupu obligacji serii B;

- łączna wartość premii wypłaconej za dany rok obrotowy dla zarządu przekroczy 1,5 proc. przychodów ze sprzedaży wypracowanych w danym roku obrotowym;

- łączna wartość premii wypłaconej za dany rok obrotowy dla zarządu przekroczy 15 proc. zysku netto wypracowanego w danym roku obrotowym;

- emitent wypłaci dywidendę w jakiejkolwiek wysokości;

- emitent dokona skupu akcji własnych celem ich umorzenia.

Emitent: Mo-Bruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: MBR0816
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-08-07
 • 2014-12-01
 • 2015-03-01
 • 2015-06-01
 • 2015-09-01
 • 2015-12-01
 • 2016-03-01
 • 2016-06-01

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-11-20
 • 2015-02-19
 • 2015-05-21
 • 2015-08-21
 • 2015-11-20
 • 2016-02-19
 • 2016-05-20
 • 2016-08-23

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-11-30
 • 2015-02-28
 • 2015-05-31
 • 2015-08-31
 • 2015-11-30
 • 2016-02-29
 • 2016-05-31
 • 2016-08-31

Dzień wykupu

 • 2016-08-31

Emisje